XXX Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 27.09.2017r.

UCHWAŁA NR 0007.XXX.250.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IX.71.2015 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30.06.2015r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Placówka Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie"

UCHWAŁA NR 0007.XXX.251.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/264/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach

UCHWAŁA NR 0007.XXX.252.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 27 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Łapczyce

UCHWAŁA NR 0007.XXX.253.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 27 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych

UCHWAŁA NR 0007.XXX.254.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 27 września 2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR 0007.XXX.255.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR 0007.XXX.256.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2017 i lata następne

UCHWAŁA NR 0007.XXX.257.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 27 września 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu

UCHWAŁA NR 0007.XXX.258.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIII.98.2015 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 5.11.2015r. w sprawie przyjęcia Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żmigród

UCHWAŁA NR 0007.XXX.259.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 27 września 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dębno w gminie Żmigród

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2017-10-05 10:24:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2017-10-05 10:52:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki