XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 28.06.2018 r.

Uchwała nr 0007.XXXIX.331.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Uchwała nr 0007.XXXIX.332.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium z tytuły wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała nr 0007.XXXIX.333.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2018 i lata następne

Uchwała nr 0007.XXXIX.334.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Uchwała nr 0007.XXXIX.335.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XXXIX.336.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XXXIX.337.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Uchwała nr 0007.XXXIX.338.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 7 AM 17 i części działek nr 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3 i 4 AM 25 obręb Żmigród

Uchwała nr 0007.XXXIX.339.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1, 6/8 i części działki nr 6/9 AM 17 obręb Żmigród

Uchwała nr 0007.XXXIX.340.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 9/3 i części działek nr 11/2 i 12/2 AM 31 obręb Żmigród

Uchwała nr 0007.XXXIX.341.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 74, 80 AM 14, nr 1/2, 2/2 AM 15 i części działek nr 11, 68/3 AM 14 obręb Żmigród

Uchwała nr 0007.XXXIX.342.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dębno w gminie Żmigród

Uchwała nr 0007.XXXIX.343.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żmigrodzie i nadania jej statutu

Uchwała nr 0007.XXXIX.344.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Żmigrodzie i nadania statutu

Uchwała nr 0007.XXXIX.345.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności rozporządzenia Rady Ministrów z Konstytucją RP

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2018-07-05 11:19:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2018-07-05 12:01:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki