☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XV Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 28.02.2020 r.

Uchwała nr 0007.XV.197.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIX.344.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Żmigrodzie i nadania statutu

Uchwała nr 0007.XV.198.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Uchwała nr 0007.XV.199.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie

Uchwała nr 0007.XV.200.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2020 i lata następne

Uchwała nr 0007.XV.201.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Żmigród na 2020 rok

Uchwała nr 0007.XV.202.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żmigród w 2020 r."

Uchwała nr 0007.XV.203.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Radziądz

Uchwała nr 0007.XV.204.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Barkowo

Uchwała nr 0007.XV.205.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmigród dla części obrębu Barkowo

Uchwała nr 0007.XV.206.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 63/4 obręb Grądzik

Uchwała nr 0007.XV.207.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego unieważnienia wyboru sołtysa w sołectwie Morzęcino

Uchwała nr 0007.XV.208.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale nr 0007.III.23.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XV.209.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Żmigrodzie na 2020 rok

Uchwała nr 0007.XV.210.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żmigrodzie na 2020 rok

Uchwała nr 0007.XV.211.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Żmigrodzie na 2020 rok

Uchwała nr 0007.XV.212.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIV.193.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Radziądzu

Uchwała nr 0007.XV.213.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIV.194.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego i regulaminu korzystania z kaplicy cmentarnej w Radziądzu

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Denes
Udostępnił:
Denes Katarzyna
(2020-03-13 08:48:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Denes Katarzyna
(2020-03-13 09:31:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 192758