☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 22.06.2022 r.

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.472.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE WOTUM ZAUFANIA DLA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.473.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.474.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.475.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA ŻMIGRÓD DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PROJEKTU PN. "BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE ŻMIGRÓD"

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.476.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE NADANIA STATUTU GMINY ŻMIGRÓD

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.477.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE WYSTĄPIENIA ZE STOWARZYSZENIA "RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDNA"

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.478.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2022 I LATA NASTĘPNE

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.479.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.480.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE USTALENIA ŚREDNIEJ CENY JEDNOSTKI PALIWA W GMINIE ŻMIGRÓD NA ROK SZKOLNY 2022/2023

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.481.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO WROCŁAWIA ORAZ WYRAŻENIA WOLI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI GMINAMI W ZAKRESIE JEGO WDROŻENIA

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.482.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY ŻMIGRÓD NA OKRES 15 LAT

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.483.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W ŻMIGRODZIE DO ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.484.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I STAWKI OPŁATY ZA POJEMNIK I WOREK O OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.485.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.486.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻMIGRÓD"

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.487.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŻMIGRODZIE

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.488.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA UJĘCIA WODY ŻMIGRÓDEK

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.489.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI OBRĘBU SANIE

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.490.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOŚCI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NUMER 63/4 OBRĘB GRĄDZIK Z USTALENIAMI "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻMIGRÓD"

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.491.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NUMER 63/4 OBRĘB GRĄDZIK

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.492.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻMIGRÓD" DLA TERENÓW W OBRĘBIE SANIE

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.493.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOŚCI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA "MOTOROWEGO TORU WYŚCIGOWEGO" W OBRĘBIE GEODEZYJNYM SANIE Z USTALENIAMI "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻMIGRÓD"

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.494.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA "MOTOROWEGO TORU WYŚCIGOWEGO" W OBRĘBIE GEODEZYJNYM SANIE"

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.495.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PRZYZNANIA PIERWSZEŃSTWA W NABYCIU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ NA TERENIE DAWNEGO POM-U POŁOŻONEJ W GRANICY DZIAŁKI NR 1/19 AM 18 OBRĘB ŻMIGRÓD ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.496.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PRZYZNANIA PIERWSZEŃSTWA W NABYCIU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ NA TERENIE DAWNEGO POM-U POŁOŻONEJ W GRANICY DZIAŁKI NR 1/34 ORAZ 1/35 AM 18 OBRĘB ŻMIGRÓD ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.497.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PRZYZNANIA PIERWSZEŃSTWA W NABYCIU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ NA TERENIE DAWNEGO POM-U POŁOŻONEJ W GRANICY DZIAŁKI NR 54/2 ORAZ 54/4 AM 18 OBRĘB ŻMIGRÓD ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.498.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PRZYZNANIA PIERWSZEŃSTWA W NABYCIU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ NA TERENIE DAWNEGO POM-U POŁOŻONEJ W GRANICY DZIAŁKI NR 54/3 AM 18 OBRĘB ŻMIGRÓD ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.499.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PRZYZNANIA PIERWSZEŃSTWA W NABYCIU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ NA TERENIE DAWNEGO POM-U POŁOŻONEJ W GRANICY DZIAŁKI NR 54/5 AM 18 OBRĘB ŻMIGRÓD ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.500.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UTWORZENIE SPÓŁKI SIM ZIELONA DOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.501.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA WNIOSKU O WSPARCIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA NA SFINANSOWANIE OBJĘCIA UDZIAŁÓW W TWORZONEJ SPOŁECZNEJ INICJATYWIE MIESZKANIOWEJ

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.502.2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ŻMIGRODZIE ZA ROK OBROTOWY 2021

 

 

 

 

Wytworzył:
Marcelina Halikowska-Bartkowiak
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2022-06-30 08:54:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Chorzępa Marta
(2022-07-08 10:42:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 192758