Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Żmigród

Wtorek 23.05.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Burmistrza 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału Gminy Żmigród w niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Borzęcin

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola "Zielona Dolina" w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola "Zielona Dolina" oraz regulaminu pracy komisji

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej za 2016 rok Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność  ... na rzecz Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za rok obrachunkowy 2016

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród  na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadania w ramach wsparcia i rozwoju sportu na terenie Gminy Żmigród w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Żmigród za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie rokowań nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 marca 3017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Gminy Żmigród - Panu Zdzisławowi Średniawskiemu

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć, realizowanych przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzację wszelkich form aktywności fizycznej w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału Gminy Żmigród w nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Borzęcin

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z  dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania udzielonego upoważnienia Panu Ireneuszowi Pyczakowi – Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania udzielonego upoważnienia Panu Wiesławowi Kras – Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawem czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia gruntu gminnego do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia gruntu do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Skierewskiej – Specjaliście ds. wymiaru podatków

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Lucynie Hen – Inspektorowi ds. wymiaru podatków

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego lokal niemieszkalny, położony w Żmigrodzie w budynku przy ul. PKWN 27, będący własnością Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.01.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zbędnego środka trwałego Gminy Żmigród


 
 
ilość odwiedzin: 3136392

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X