Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Żmigród

Wtorek 23.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inicjatywa własna 19a

  • Ogłoszenie o możliwości składania uwag do złożonej oferty w trybie 19a, z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt.  Wigilia dla organizacji pozarządowych i grup wolontariackich działających na terenie Gminy Żmigród.

W dniu 4 sierpnia  2017 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej  pt. Wigilia dla organizacji pozarządowych i grup wolontariackich działających na terenie Gminy Żmigród.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 2
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 18 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta ( tutaj): Wigilia dla organizacji pozarządowych i grup wolontariackich działających na terenie Gminy Żmigród.

ARCHIWUM

  • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a z dnia 13 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Sportowe wakacje z lilijką  harcerską 2017”

W dniu 13 czerwca 2017 r wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt.”Sportowe wakacje z lilijką”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 2
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.ploraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

 

do dnia 21 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 

 

 

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 3322193

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X