Oferta w trybie 19 a

ARCHIWUM:

17 lipca 2020 r. Oferta w trybie art 19 a - Przyjazna zima dla potrzebujących.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Przyjazna zima dla potrzebujących.

W dniu 16 lipca 2020  r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pt. „Przyjazna zima dla potrzebujących”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 z późn,. zm), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Oferta: Przyjazna zima dla potrzebujących (tutaj)

Uwagi można składać pisemnie:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 1
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 24 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 czerwca 2020 r.  Oferta w trybie art 19 a- Harcerskie wakacje w Lginiu

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Harcerskie wakacje w Lginiu.

W dniu 15 czerwca 2020  r wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Powiatu Trzebnickiego  na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pt .Harcerskie wakacje w Lginiu

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 z późn,. zm), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Oferta : Harcerskie wakacje w Lginiu ( tutaj)

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 1
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 24 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a

8 sierpnia 2019 rok

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG W TRYBIE ART. 19A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (T.J. DZ. U. Z 2019 R.  POZ. 688.)

W dniu 7 sierpnia 2019r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej  pt. Integracyjne zajęcia ruchowe dla seniorów

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 688), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty do 19 sierpnia 2019 r (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 11
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

Szczegóły dotyczące oferty i zgłaszania uwag znajdują się pod linkiem:oferta Żmigrodzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a

19 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2019r. poz. 688.) na realizację zadania publicznego pt. POKOLENIOWE WAKACJE w LGINIU

W dniu 18 czerwca 2019 r wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz polityki społecznej i integracji pt. Pokoleniowe Wakacje w Lginiu

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowejęwww.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 688, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Link do oferty:( kliknij tutaj)

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 11
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

 

do dnia 27 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

ARCHIWUM:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a

4 marca 2019 r.

Informacja o możliwości zgłaszania uwag w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450.)

W dniu 28 lutego 2019 r. r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie integracji   pt. Integracyjne zajęcia ruchowe dla seniorów.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z późn.zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty do dnia 12 marca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

oferta ( tutaj)

 Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 11
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

 

Archiwum

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a

15 stycznia 2019 r.

Informacja o możliwości zgłaszania uwag w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450.)

W dniu 8 stycznia 2019 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie integracji   pt. Wigilia dla organizacji pozarządowych i grup wolontariackich działających na terenie Gminy Żmigród

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z późn.zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty do dnia 23 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

oferta ( tutaj)

 Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 11
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

 

 

 

ARCHIWUM

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a

 

28 listopada 2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 450.) na realizację zadania publicznego pt. Żmigrodzka Liga Futsalu alternatywna formą spędzania wolnego czasu, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w dniu 27 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Oferta 

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 11
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

 

do dnia 5 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 

 

Archiwum

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a

 

02 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 450.) na realizację zadania publicznego pt. UPOWSZECHNIANIE SIATKÓWKI NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD I DOLNEGO ŚLĄSKA POPRZEZ INTEGRACYJNE TURNIEJE, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w dniu 31 października 2018 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Oferta: ( tutaj)

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 11
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

 

do dnia 9 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Archiwum

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

22 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 450.) na realizację zadania publicznego pt. Integracyjny obóz- Mazury 2018

W dniu22 czerwca 2018r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji społecznej pt. Integracyjny obóz - Mazury 2018.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 11
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 3 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

Oferta: tutaj

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

11 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 450.) na realizację zadania publicznego pt. Wakacje z lilijką harcerską- Pobierowo 2018

W dniu 5 czerwca 2018r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji społecznej pt. Wakacje z lilijką harcerską - Pobierowo 2018

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 2
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 18 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

Oferta: tutaj

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Archiwum:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

12 marca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Wigilia dla organizacji pozarządowych i grup wolontariackich  działających na terenie gminy Żmigród

W dniu 6 marca 2018r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji społecznej pt. 100 ćwiczeń na 100 lecie RP.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 2
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 19 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

Oferta: tutaj

__________________________________________________________________________________________________________________________

Archiwum:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1817z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt.  Piknik integracyjny NGO.

W dniu 18 stycznia 2018 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej  pt. Piknik integracyjny NGO

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 2
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 6 lutego 2018 r. r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta ( tutaj):

 

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt.  Wigilia dla organizacji pozarządowych i grup wolontariackich działających na terenie Gminy Żmigród.

W dniu 4 sierpnia  2017 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej  pt. Wigilia dla organizacji pozarządowych i grup wolontariackich działających na terenie Gminy Żmigród.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publiczne

  • Ogłoszenie o możliwości składania uwag do złożonej oferty w trybie 19a, z dnia 10 sierpnia 2017 r.

j, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 2
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 18 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta ( tutaj): Wigilia dla organizacji pozarządowych i grup wolontariackich działających na terenie Gminy Żmigród.

ARCHIWUM

  • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a z dnia 13 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Sportowe wakacje z lilijką  harcerską 2017”

W dniu 13 czerwca 2017 r wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt.”Sportowe wakacje z lilijką”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 2
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.ploraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

 

do dnia 21 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2014-06-04 15:10:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kałafut Jagoda
(2021-01-04 14:04:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki