Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Żmigród

Niedziela 18.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inicjatywa własna 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a

 

02 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 450.) na realizację zadania publicznego pt. UPOWSZECHNIANIE SIATKÓWKI NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD I DOLNEGO ŚLĄSKA POPRZEZ INTEGRACYJNE TURNIEJE, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w dniu 31 października 2018 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Oferta: ( tutaj)

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 11
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

 

do dnia 9 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Archiwum

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

22 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 450.) na realizację zadania publicznego pt. Integracyjny obóz- Mazury 2018

W dniu22 czerwca 2018r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji społecznej pt. Integracyjny obóz - Mazury 2018.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 11
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 3 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

Oferta: tutaj

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

11 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 450.) na realizację zadania publicznego pt. Wakacje z lilijką harcerską- Pobierowo 2018

W dniu 5 czerwca 2018r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji społecznej pt. Wakacje z lilijką harcerską - Pobierowo 2018

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 2
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 18 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

Oferta: tutaj

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Archiwum:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

12 marca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Wigilia dla organizacji pozarządowych i grup wolontariackich  działających na terenie gminy Żmigród

W dniu 6 marca 2018r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji społecznej pt. 100 ćwiczeń na 100 lecie RP.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 2
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 19 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

Oferta: tutaj

__________________________________________________________________________________________________________________________

Archiwum:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1817z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt.  Piknik integracyjny NGO.

W dniu 18 stycznia 2018 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej  pt. Piknik integracyjny NGO

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 2
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 6 lutego 2018 r. r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta ( tutaj):

 

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt.  Wigilia dla organizacji pozarządowych i grup wolontariackich działających na terenie Gminy Żmigród.

W dniu 4 sierpnia  2017 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej  pt. Wigilia dla organizacji pozarządowych i grup wolontariackich działających na terenie Gminy Żmigród.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publiczne

  • Ogłoszenie o możliwości składania uwag do złożonej oferty w trybie 19a, z dnia 10 sierpnia 2017 r.

j, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 2
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 18 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta ( tutaj): Wigilia dla organizacji pozarządowych i grup wolontariackich działających na terenie Gminy Żmigród.

ARCHIWUM

  • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a z dnia 13 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Sportowe wakacje z lilijką  harcerską 2017”

W dniu 13 czerwca 2017 r wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta  na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt.”Sportowe wakacje z lilijką”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie:

-bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 2
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.ploraz
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

 

do dnia 21 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 

 

 

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 3615543

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X