Konkursy

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

KONKURS NA WSPARCIE I ROZWÓJ SPORTU NA 2024 ROK

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 28 listopada 2023 r. konkurs na wsparcie finansowe przedsięwzięć, realizowanych przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzacji wszelkich form aktywności fizycznej w 2024 roku.

Warunki konkursu określa Zarządzenie nr 0050.210.2023 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 28 listopada 2023 r. Termin zgłaszania ofert mija 12 grudnia 2023 r. o godz. 15.30. Wnioski składa się poprzez generator eNGO, dostępny pod adresem: https://zmigrod.engo.org.pl/konkursy-trwajace

link do ogłoszenia o konkursie

link do wniosku (wersja edytowalna)

link do sprawozdania (wersja edytowalna)

Rozstrzygnięcie konkursu na rok 2024

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć, realizowanych przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzacji wszelkich form aktywności fizycznej w 2024 roku.

Zarządzenie nr 0050.218.2023 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 27 grudnia 2023 roku

Warunkiem przyznania dotacji jest podpisanie umowy. W przypadku przyznania kwoty mniejszej, niż wnioskowana, należy sporządzić aktualizację wniosku. Aktualizację należy dostarczyć do dnia 3 stycznia 2024 r.

 

 

ARCHIWUM

Uchwała - wsparcie sportu

KONKURS NA WSPARCIE I ROZWÓJ SPORTU NA 2023 ROK

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 12 grudnia 2022 r. konkurs na wsparcie finansowe przedsięwzięć, realizowanych przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzacji wszelkich form aktywności fizycznej w 2023 roku.

Warunki konkursu określa Zarządzenie nr 0050.199.2022 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 12 grudnia 2022 r. Termin zgłaszania ofert mija 27 grudnia 2022 r. o godz. 15.30. Wnioski składa się poprzez generator eNGO, dostępny pod adresem: https://zmigrod.engo.org.pl/konkursy-trwajace

link do ogłoszenia o konkursie

link do wniosku (wersja edytowalna)

link do sprawozdania (wersja edytowalna)

 

Rozstrzygnięcie konkursu na rok 2023

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć, realizowanych przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzacji wszelkich form aktywności fizycznej w 2023 roku.

Zarządzenie nr 0050.7.2023 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 9 stycznia 2023 roku

Warunkiem przyznania dotacji jest podpisanie umowy. W przypadku przyznania kwoty mniejszej, niż wnioskowana, należy sporządzić aktualizację wniosku. Aktualizację należy dostarczyć do dnia 16 stycznia 2023 r.

---

KONKURS NA WSPARCIE I ROZWÓJ SPORTU NA 2022 rok

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 22 listopada 2021 r. konkurs na wsparcie finansowe przedsięwzięć, realizowanych przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzacji wszelkich form aktywności fizycznej w 2022 roku.

Warunki konkursu określa Zarządzenie nr 0050.184.2021 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 22 listopada 2021 r. Termin zgłaszania ofert mija 6 grudnia 2021 r. o godz. 15.30. Wnioski składa się poprzez generator eNGO, dostępny pod adresem: https://zmigrod.engo.org.pl/konkursy-trwajace

link do ogłoszenia o konkursie

link do wniosku (wersja edytowalna)

link do sprawozdania (wersja edytowalna)

Rozstrzygnięcie konkursu na rok 2022

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć, realizowanych przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzacji wszelkich form aktywności fizycznej w 2022 roku.

Zarządzenie nr 0050.200.2021 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 13 grudnia 2021 roku

Warunkiem przyznania dotacji jest podpisanie umowy. W przypadku przyznania kwoty mniejszej, niż wnioskowana, należy sporządzić aktualizację wniosku. Aktualizację należy dostarczyć do dnia 22 grudnia 2021 r.

KONKURS NA WSPARCIE I ROZWÓJ SPORTU NA 2021 rok

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 29 grudnia 2020 r. konkurs na wsparcie finansowe przedsięwzięć, realizowanych przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzacji wszelkich form aktywności fizycznej w 2021 roku.

Warunki konkursu określa Zarządzenie nr 0050.192.2020 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 29 grudnia 2020 r. Termin zgłaszania ofert mija 13 stycznia 2021 r. o godz. 15.30. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy w terminie do 12 stycznia 2021 r. do godziny 23:55.

Wnioski składa się poprzez generator eNGO, dostępny pod adresem: https://zmigrod.engo.org.pl/konkursy-trwajace

link do ogłoszenia o konkursie

link do zmiany ogłoszenia o konkursie

link do wniosku (wersja edytowalna)

link do sprawozdania (wersja edytowalna)

Rozstrzygnięcie konkursu na rok 2021

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć, realizowanych przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzacji wszelkich form aktywności fizycznej w 2021 roku.

Zarządzenie nr 0050.6.2021 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 20 stycznia 2021 roku

Warunkiem przyznania dotacji jest podpisanie umowy. W przypadku przyznania kwoty mniejszej, niż wnioskowana, należy sporządzić aktualizację wniosku.

KONKURS NA WSPARCIE I ROZWÓJ SPORTU na 2020 rok

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 31 grudnia 2019 r. konkurs na wsparcie finansowe przedsięwzięć realizowanych przez kluby sportowe w zakresie wsparcia rozwoju sportu.

Warunki konkursu określa Zarządzenie nr 0050.263.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 31 grudnia 2019 r. Termin zgłaszania ofert mija 14 stycznia 2019 r, o godz. 15.30.

link do ogłoszenia o konkursie

link do wniosku ( wersja edytowalna)

link do sprawozdania ( wersja edytowalna)

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na finansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w Gminie Żmigród na rok 2020

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w Gminie Żmigród na rok 2020.- Zarządzenie nr 0050.15.2020 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 24 stycznia 2020 r.

Warunkiem przyznania dotacji jest podpisanie umowy.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na finansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w Gminie Żmigród na rok 2019

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w Gminie Żmigród na rok 2019.

Link do Zarządzenia nr 0050.230.2018 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 19 grudnia 2018 roku - wyniki konkursu

Warunkiem przyznania dotacji jest podpisanie umowy. Do dnia 28 grudnia 2018 roku należy dostarczyć aktualizację wniosku, w szczególności kosztorysu, dostosowując go do przyznanej kwoty dotacji.

 

 

KONKURS NA WSPARCIE I ROZWÓJ SPORTU na 2019 rok

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 21 listopada 2018 r. konkurs na wsparcie finansowe przedsięwzięć realizowanych przez kluby sportowe w zakresie wsparcia rozwoju sportu.

Warunki konkursu określa Zarządzenie nr 0050.214.2018 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 14 listopada 2018 r.

Link do Zarządzenia

Link do zmiany Zarządzenia

Link do wniosku o dotację

Link do sprawozdania

Link do uchwały

 

 

Archiwum

Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie i rozwój sportu 2018 - ZARZĄDZENIE 0050.47.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadania w ramach wsparcia i rozwoju sportu na terenie Gminy Żmigród w 2018 roku

W celu podpisania umowy na dotację w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Gminie Żmigród należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie  następujące dokumenty: aktualizację wniosku, dokument potwierdzający reprezentację osób upoważnionych do podpisania  umowy w imieniu Klubu, np. uchwała o wyborze Zarządu  oraz Statut, który potwierdza reprezentację poszczególnych członków zarządu).
Powyższe dokumenty należy złożyć do dnia 5 kwietnia 2018 r.


Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 5 marca br. konkurs na wsparcie finansowe przedsięwzięć realizowanych przez kluby sportowe w zakresie wsparcia rozwoju sportu.

Warunki konkursu określa Zarządzenie nr 0050.30.2018 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 28 lutego 2018 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu sportu realizowanego przez kluby sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym, poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych na 2018 rok.-link do Zarządzenia

WNIOSEK - WSPARCIE I ROZWÓJ SPORTU

OŚWIADCZENIE - WSPARCIE I ROZWÓJ SPORTU

Uchwała nr 0007.V.49.2011 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Żmigród

 

ARCHIWUM:

Rozstrzygniecie konkursu na wsparcie sportu

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadania w ramach wsparcia i rozwoju sportu na terenie Gminy Żmigród w 2017 roku

Kluby sportowe, które otrzymały środki w niższej wysokości od wnioskowanej proszone są o przygotowanie i dostarczenie aktualizacji kosztorysowej do dnia 10 kwietnia 2017 r.

 

WNIOSEK - WSPARCIE I ROZWÓJ SPORTU

OŚWIADCZENIE - WSPARCIE I ROZWÓJ SPORTU

Uchwała nr 0007.V.49.2011 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę ŻmigródARCHIWUM

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
(2018-12-19)
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2011-05-17 11:50:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Jagoda Kaczmarek
(2024-03-26 13:01:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki