Informacje

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I Z DNIA 8 KWIETNIA 2024 R. O WYNIKACH WYBORÓW DO RAD NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

Na podstawie art. 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Żmigród w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców
w stałym obwodzie głosowania (jeżeli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy albo najbliższy przystanek komunikacyjny oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego). W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy.

Mając powyższe na względzie Burmistrz Gminy Żmigród informuje, iż w dniu wyborów do jednostek samorządu terytorialnego tj. w dniu 7 kwietnia 2024 r. uruchomione zostaną na terenie Gminy Żmigród bezpłatne linie komunikacyjne, na trasie których
w dniu głosowania odbędą się dwa pełne kursy wg niniejszego rozkładu. Powrót odbędzie się na tej samej trasie (autobus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) – odjazd sprzed lokalu wyborczego.

 ROZKŁAD BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W DNIU GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH  DNIA 07.04.2024 R.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMINY DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO:

6.03.2024 - 11:00 -15:00

7.03.2024 - 11:00 -15:00

8.03.2024 - 11:00 -14:30

DYŻURY ODBĘDĄ SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŻMIGRODZIE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I Z DNIA 13 MARCA 2024 R. O PRZYZNANYCH NUMERACH LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II Z DNIA 13 MARCA 2024 R. O PRZYZNANYCH NUMERACH LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 5 MARCA 2024 R. O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA

I POSIEDZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ  W ŻMIGRODZIE ODBĘDZIE SIĘ 26.02.2024 O GODZINIE 14:00  W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŻMIGRODZIE

POSTANOWIENIE NR 338/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II Z DNIA 23 LUTEGO 2024 R. W SPRAWIE UTWORZENIA ODRĘBNEGO OBWODU GŁOSOWANIA W GMINIE ŻMIGRÓD W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.

POSTANOWIENIE NR 303/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁWIU II Z DNIA 14 LUTEGO 2024 R. ZMIENIAJĄCE POSTANOWIENIE W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY ŻMIGRÓD NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIA ICH NUMERÓW, GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU TRZEBNICKIEGO Z DN. 6 LUTEGO 2024 R. O OKRĘGACH WYBORCZYCH, ICH GRANICACH I NUMERACH, LICZBIE RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU WYBORCZYM ORAZ O WYZNACZONEJ SIEDZIBIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DN. 6 LUTEGO 2024 R.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORÓW  KW II

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z DN. 30 STYCZNIA 2024 R.

POSTANOWIENIE Nr 480/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Żmigród na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 447 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Nalota
(2023-12-22 12:10:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Dusza
(2024-04-11 09:08:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki