Stypendia i nagrody

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z przyznawaniem, pozbywaniem  oraz wypłatą stypendiów sportowych, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych.

Informacja Burmistrza Gminy Żmigród o przyznanych stypendiach, nagrodach, wyróżnieniach sportowych w roku 2024

Laureaci nagród i stypendiów proszeni są o wypełnienie i dostarczenie oświadczeń, zgód w terminie do dnia 3 czerwca 2024 r. w celu przygotowania stosownej dokumentacji.

ARCHIWUM

Informacja Burmistrza Gminy Żmigród o przyznanej nagrodzie specjalnej na 2023 r.

Informacja Burmistrza Gminy Żmigród o przyznanych stypendiach, nagrodach, wyróżnieniach sportowych w roku 2023

Laureaci nagród i stypendiów proszeni są o wypełnienie i dostarczenie oświadczeń, zgód w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. w celu przygotowania stosownej dokumentacji.

Informacja Burmistrza Gminy Żmigród o przyznanych stypendiach, nagrodach, wyróżnieniach sportowych w roku 2022

Laureaci nagród i stypendiów proszeni są o wypełnienie i dostarczenie oświadczeń, zgód w terminie do dnia 9 maja 2022 r. w celu przygotowania stosownej dokumentacji.

Informacja Burmistrza Gminy Żmigród o przyznanych stypendiach, nagrodach, wyróżnieniach sportowych w roku 2021.

Laureaci nagród i stypendiów proszeni są o wypełnienie i dostarczenie oświadczeń, zgód w terminie do dnia 5 marca 2021 r. w celu przygotowania stosownej dokumentacji.

Wnioski o przyznanie stypendium, nagrody jednorazowej, wyróżnienia, nagrody specjalnej za osiągnięcia sportowe będą przyjmowane w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.

Wniosek do pobrania

Uchwała nr 0007.XXXII.288.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2017 r.

STYPENDIUM/ NAGRODY SPORTOWE / WYRÓŻNIENIA - NOWE ZASADY

Wnioski należy złożyć do 15 stycznia 2018 roku.

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych / tutaj/

Nowe wnioski o stypendium/ nagrodę/ wyróżnienie / tutaj/

Informacja Burmistrza Gminy Żmigród o przyznanych stypendiach, nagrodach, wyróżnieniach sportowych w roku 2020.

Informacja Burmistrza Gminy Żmigród o przyznanych stypendiach, nagrodach, wyróżnieniach sportowych w roku 2019.

Informacja

  • Oświadczenie stypendysty  / tutaj/
  • Oświadczenie podatkowe dla osób niepracujących / tutaj/

Laureaci nagród i stypendiów proszeni są o wypełnienie i dostarczenie powyższych oświadczeń w terminie do dnia 6 lutego 2019 r w celu przygotowania stosownej dokumentacji.

Informacja Burmistrza Gminy Żmigród o przyznanych stypendiach, nagrodach, wyróżnieniach sportowych w roku 2018.

Informacja

 

STYPENDIUM/ NAGRODY SPORTOWE / WYRÓŻNIENIA - NOWE ZASADY

Wnioski należy złożyć do 15 stycznia 2018 roku.

  • Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych / tutaj/
  • Nowe wnioski o stypendium/ nagrodę/ wyróżnienie / tutaj/
  • Oświadczenie stypendysty  / tutaj/
  • Oświadczenie podatkowe dla osób niepracujących / tutaj/

 

 

Informacja Burmistrza Gminy Żmigród o przyznanych stypendiach sportowych w roku 2017 ( WYNIKI )

 

Stypendyści sportowi w roku  2017  proszeni są o wypełnienie poniższych oświadczeń i dostarczenie do Urzędu Miejskiego do pok. nr 2 w celu sporządzenia umowy stypendialnej

ARCHIWUM

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2011-05-17 11:52:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Jagoda Kaczmarek
(2024-05-20 09:04:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki