Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Żmigród

Czwartek 20.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI - FORMULARZE DO WYPEŁNIENIA

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie: przydatne informacje

Opracowanie: jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie (tutaj)

Opis faktury (tutaj)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja po konsultacjach nt. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Protokół z przeprowadzonych konsultacji (tutaj)

Zamieszczenie Programu Współpracy na rok 2018 ( tutaj)

 

Uwaga! Zmiana terminu spotkania konsultacyjnego w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Spotkanie odbędzie się 8 listopada o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Informacja o podjęciu konsultacji w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z GMINY ŻMIGRÓD ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018 - TUTAJ

Przedmiot konsultacji: Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) na temat projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Forma konsultacji: Jako formę konsultacji wyznacza się formę ankiet oraz ostateczne spotkanie konsultacyjne.

Termin przeprowadzenia konsultacji: opinie i uwagi w formie ankiet można składać w terminie do 8 listopada 2018 roku. W dniu 8 listopada 2017 roku o godzinie 16.00 odbędzie się w Sali narad Urzędu Miejskiego spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełniony formularz można złożyć:

 1. Drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród,
 2. Drogą elektroniczną na adres: pożytek@zmigrod.com.pl
 3. Osobiście w pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Miejsce zamieszczenia konsultowanego aktu prawa miejscowego: Projekt ,,Rocznego programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żmigród w zakładce ,,Pożytek Publiczny” -,,informacje”, na stronie internetowej Gminy Żmigród www.zmigrod.com.pl oraz udostępniony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Dokumenty do pobrania:

-Formularz konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2017.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Czy organizacje i koła gospodyń wiejskich mogą sprzedawać na festynach?
 •  Zachęcamy do zapoznania się z broszurą przygotowaną przez Administracje Podatkową, dzięki współpracy z Dolnośląskim Forum Organizacji Pozarządowych (tutaj)

   
 • Harmonogram konkursów na miesiąc sierpień 2017 r przesłany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ( tutaj)

 

 • " Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego?"- zapraszamy do lektury artykułu ( tutaj)

 

 • Wnioski do projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Zgodnie z Programem Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, w szczególności z zapisem § 14, ust.2 organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą składać propozycję zadań na kolejny rok, do dnia 15 września 2017 r.  Propozycje Państwa zadań będą pomocne
w tworzeniu Programu Współpracy oraz tworzeniu budżetu na rok 2018.

Wnioski prosimy składać do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, lub mailowo: pozytek@zmigrod.com.pl

formularz wniosku (tutaj)

 

 

Archiwum

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór na członka komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań przez organizacje pozarządowe. Szczegóły w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

ZAŁĄCZNIKI - FORMULARZE DO WYPEŁNIENIA

 

Informacja o podjęciu konsultacji w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.?

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z GMINY ŻMIGRÓD ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017 - TUTAJ

Przedmiot konsultacji: Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) na temat projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Forma konsultacji: Jako formę konsultacji wyznacza się formę ankiet oraz ostateczne spotkanie konsultacyjne.

Termin przeprowadzenia konsultacji: opinie i uwagi w formie ankiet można składać w terminie do 24 października  2016 roku. W dniu 24 października 2016 roku o godzinie 16.30 odbędzie się w Zespole Placówek Kultury (sala multimedialna) ostateczne spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełniony formularz można złożyć:

 1. Drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród,
 2. Drogą elektroniczną na adres: pożytek@zmigrod.com.pl
 3. Osobiście w pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Miejsce zamieszczenia konsultowanego aktu prawa miejscowego: Projekt ,,Rocznego programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.? został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żmigród w zakładce ,,Pożytek Publiczny? -,,informacje??, na stronie internetowej Gminy Żmigród www.zmigrod.com.pl oraz udostępniony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Dokumenty do pobrania:

-Formularz konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2017.

-Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

- Protokół z konsultacji na temat Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

ARCHIWUM

 


 

 

 


 


 


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 


 


 

 


 

 


  

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 3530840

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X