☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Środa 16.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje

KONSULTACJE W SPRAWIE TWORZENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŻMIGRÓD Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na rok 2020

 

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH
NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

KONSULTACJE: PROGRAM WSPÓŁPRACY na rok 2020

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych   oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Żmigród do przedkładania uwag i opinii do projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2020 ‘’. Na pisemne opinie odnośnie projektu Programu współpracy czekamy  do dnia 14 października 2019 r.  Spotkanie na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 9 października 2019 r. w Sali narad UM o godz. 16.00.

Program współpracy na rok 2020- projekt ( tutaj)

Formularz do wypełnienia w przypadku zgłoszenia uwag  ( tutaj)

 

Zaktualizowany plan konsultacji ( tutaj)

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3, ust.2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U.2019, poz. 688- t.j.) do czynnego udziału w konsultacjach przy tworzeniu Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi  na rok 2020.

Plan konsultacji ( tutaj)

Wniosek organizacji z propozycją zadań do realizowania w roku 2020 ( tutaj)

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Archiwum:

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

 

OGŁOSZENIE wraz z załącznikami (tutaj)

 

 

 

Archiwum:

 

 

Informacja po konsultacjach nt. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji: ( tutaj)

Projekt uchwały po przeprowadzonych konsultacjach (tutaj)

 

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH
NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY na rok 2019

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych   oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Żmigród do przedkładania uwag i opinii do projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2019 ‘’. Na pisemne opinie odnośnie projektu Programu współpracy czekamy  do dnia 11 października 2018 r.  Spotkanie na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 10 października 2018 r. w Sali narad UM o godz. 16.00.

 

 

Projekt Programu współpracy:( tutaj)

Formularz do wypełnienia ( tutaj)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI - FORMULARZE DO WYPEŁNIENIA

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie: przydatne informacje

Opracowanie: jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie (tutaj)

Opis faktury (tutaj)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja po konsultacjach nt. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Protokół z przeprowadzonych konsultacji (tutaj)

Zamieszczenie Programu Współpracy na rok 2018 ( tutaj)

 

Uwaga! Zmiana terminu spotkania konsultacyjnego w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Spotkanie odbędzie się 8 listopada o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Informacja o podjęciu konsultacji w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z GMINY ŻMIGRÓD ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018 - TUTAJ

Przedmiot konsultacji: Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) na temat projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Forma konsultacji: Jako formę konsultacji wyznacza się formę ankiet oraz ostateczne spotkanie konsultacyjne.

Termin przeprowadzenia konsultacji: opinie i uwagi w formie ankiet można składać w terminie do 8 listopada 2018 roku. W dniu 8 listopada 2017 roku o godzinie 16.00 odbędzie się w Sali narad Urzędu Miejskiego spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełniony formularz można złożyć:

 1. Drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród,
 2. Drogą elektroniczną na adres: pożytek@zmigrod.com.pl
 3. Osobiście w pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Miejsce zamieszczenia konsultowanego aktu prawa miejscowego: Projekt ,,Rocznego programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żmigród w zakładce ,,Pożytek Publiczny” -,,informacje”, na stronie internetowej Gminy Żmigród www.zmigrod.com.pl oraz udostępniony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Dokumenty do pobrania:

-Formularz konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2017.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Czy organizacje i koła gospodyń wiejskich mogą sprzedawać na festynach?
 •  Zachęcamy do zapoznania się z broszurą przygotowaną przez Administracje Podatkową, dzięki współpracy z Dolnośląskim Forum Organizacji Pozarządowych (tutaj)

   
 • Harmonogram konkursów na miesiąc sierpień 2017 r przesłany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ( tutaj)

 

 • " Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego?"- zapraszamy do lektury artykułu ( tutaj)

 

 • Wnioski do projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Zgodnie z Programem Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, w szczególności z zapisem § 14, ust.2 organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą składać propozycję zadań na kolejny rok, do dnia 15 września 2017 r.  Propozycje Państwa zadań będą pomocne
w tworzeniu Programu Współpracy oraz tworzeniu budżetu na rok 2018.

Wnioski prosimy składać do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, lub mailowo: pozytek@zmigrod.com.pl

formularz wniosku (tutaj)

 

 

Archiwum

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza nabór na członka komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań przez organizacje pozarządowe. Szczegóły w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

ZAŁĄCZNIKI - FORMULARZE DO WYPEŁNIENIA

 

Informacja o podjęciu konsultacji w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.?

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z GMINY ŻMIGRÓD ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017 - TUTAJ

Przedmiot konsultacji: Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) na temat projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Forma konsultacji: Jako formę konsultacji wyznacza się formę ankiet oraz ostateczne spotkanie konsultacyjne.

Termin przeprowadzenia konsultacji: opinie i uwagi w formie ankiet można składać w terminie do 24 października  2016 roku. W dniu 24 października 2016 roku o godzinie 16.30 odbędzie się w Zespole Placówek Kultury (sala multimedialna) ostateczne spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełniony formularz można złożyć:

 1. Drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród,
 2. Drogą elektroniczną na adres: pożytek@zmigrod.com.pl
 3. Osobiście w pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Miejsce zamieszczenia konsultowanego aktu prawa miejscowego: Projekt ,,Rocznego programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.? został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żmigród w zakładce ,,Pożytek Publiczny? -,,informacje??, na stronie internetowej Gminy Żmigród www.zmigrod.com.pl oraz udostępniony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Dokumenty do pobrania:

-Formularz konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2017.

-Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

- Protokół z konsultacji na temat Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

ARCHIWUM

 


 

 

 


 


 


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 


 


 

 


 

 


  

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 4110931

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X