Konkurs ofert na 2023r.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Składanie ofert odbywa się poprzez generator e-NGO dostępny pod linkiem: https://zmigrod.engo.org.pl/konkursy-trwajace

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert.

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza rozstrzygniecie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:   

 1. Kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2023
 2. Upowszechniania turystyki na terenie gminy Żmigród na rok 2023
 3. Integracji społecznej na rok 2023
 4. Wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2023

Wyniki konkursów

 

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza rozstrzygniecie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 1. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 2. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością  - zapewnienie usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wyniki konkursów

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 21 marca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2023.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 11 kwietnia 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 21 marca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Żmigród na rok 2023.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 11 kwietnia 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 21 marca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie integracji społecznej na rok 2023.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 11 kwietnia 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 21 marca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2023.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 11 kwietnia 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 16 marca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 6 kwietnia 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 16 marca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – zapewnienie usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 6 kwietnia 2023 r.

 

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki otwartego konkuru ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2023 - II nabór.

Wyniki konkursu

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 7 lutego 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2023 - II nabór.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 28 lutego 2023 r.

 

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w następujących zakresach:

 1. Ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2023
 2. Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
 3. Udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2023
 4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2023
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2023

Wyniki konkursów

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 22 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2023.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 12 stycznia 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 22 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 12 stycznia 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 22 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2023.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 12 stycznia 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 22 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2023.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 12 stycznia 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 22 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2023.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 12 stycznia 2023 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kałafut Jagoda
(2022-12-22 12:47:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Jagoda Kaczmarek
(2023-04-28 11:37:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki