Obwodowe Komisje Wyborcze

POSTANOWIENIE NR 998/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II Z DNIA 31 MAJA 2024 R. W SPRAWIE ZMIANY W SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 6 W GMINIE ŻMIGRÓD

POSTANOWIENIE NR 997/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II Z DNIA 31 MAJA 2024 R. W SPRAWIE ZMIANY W SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 12 W GMINIE ŻMIGRÓD

POSTANOWIENIE NR 952/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II Z DNIA 28 MAJA 2024 R. W SPRAWIE ZMIANY W SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 18 W GMINIE ŻMIGRÓD


SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW KOMISJI OBWODOWYCH ORAZ I POSIEDZENIE
ODBĘDZIE SIĘ 4.06.2024 R. W NASTĘPUJĄCYM HARMONOGRAMIE:

KOMISJA OBWODOWA NR 1-9 GODZ 16:00

KOMISJA OBWODOWA NR 10-19 GODZ 18:00

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W ZESPOLE PLACÓWEK KULTURY W ŻMIGRODZIE UL. WROCŁAWSKA 12 - SALA WIDOWISKOWA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTANOWIENIE NR 898/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II Z DN. 20.05.2024 W SPRAWIE ZWOŁANIA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 09.05.2024 R.

POSTANOWIENIE NR 895/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II Z DN. 20.05.2024 W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ NA 09.06.2024 R.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II Z DNIA 13 MAJA 2024 R.

POSTANOWIENIE NR 862/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II Z DN.06 MAJA 2024 R. W SPRAWIE UTWORZENIA ODRĘBNEGO OBWODU GŁOSOWANIA W GMINIE ŻMIGRÓD W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024 R.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II
w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych posiadają pełnomocnicy komitetów wyborczych, które zostały zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Wykaz komitetów dostępny jest na stronie:

https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/komitety

W przypadku braku pełnego składu komisji wyborca może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę. Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej komisji wyborczej wyłącznie w przypadku możliwości uzupełnienia jej składu.

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

 • jest obywatelem polskim;
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
  - najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  - nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
 • stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa (tj. na obszarze województwa DOLNOŚLĄSKIEGO)

Kandydatem do składu komisji nie może być:

 • kandydat w wyborach;
 • komisarz wyborczy;
 • pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
 • pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 • urzędnik wyborczy;
 • mąż zaufania;
 • obserwator społeczny;
 • osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
  • małżonkiem,
  • wstępnym,
  • zstępnym,
  • rodzeństwem,
  • małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
  • osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

 • pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 10 maja 2024 r. 

Zgłoszenia kandydatów przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, za pośrednictwem Urzędu Gminy/Miasta.

Wzór zgłoszenia dla komitetu
Wzór zgłoszenia poza komitetem

Wszelkie informacje dotyczące wyborów publikowane są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:
https://wybory.gov.pl/pe2024/

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jagoda Kaczmarek
(2024-05-08 15:47:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Dusza
(2024-06-03 09:37:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki