Podstawy prawne działania samorządu

  • Rozdział VII Konstytucji RP
     
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
  • Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzebmieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2003-07-02 14:12:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Nalota
(2023-06-20 11:16:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki