Miejska Komisja Wyborcza w Żmigrodzie

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD

INFORMUJEMY IŻ, DNIA 6 KWIETNIA 2024 R. MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W ŻMIGRODZIE BĘDZIE PEŁNIĆ DYŻUR TELEFONICZNY W GODZ. 12:00 - 15:00. POD NR TEL.: 730-560-888

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻMIGRODZIE Z DN. 18 MARCA 2024 R. O ZAREJESTROWANYCH LISTACH KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻMIGRODZIE Z DN. 18 MARCA 2024 R. O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA BURMISTRZA W WYBORACH BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻMIGRODZIE Z DNIA 14 MARCA 2024 R. O PRZYZNANYCH NUMERACH LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.

LOSOWANIE NUMERÓW LIST, ODBĘDZIE SIĘ 14 MARCA 2024 R. O GODZ.10:00 W SIEDZIBIE KOMISJI WYBORCZEJ - URZĄD MIEJSKI W ŻMIGRODZIE.

DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI W ŻMIGRODZIE ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH PRACY URZĘDU

DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻMIGRODZIE - URZĄD MIEJSKI / SALA NARAD

POSTANOWIENIE NR 344/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II Z DNIA 23 LUTEGO 2024 R. W SPRAWIE ZWOŁANIA PIERWSZYCH POSIEDZIEŃ TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.

POSTANOWIENIE NR 342/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II Z DNIA 23 LUTEGO 2024 R. W SPRAWIE POWOŁANIA TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.

 

Zgłoszenia do Terytorialnych Komisji Wyborczych

Zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez właściwy organ wyborczy, mogą zgłaszać kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu (ul. Podwale 28 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30), w terminie do dnia            22 lutego 2024 r. do godz. 15:30.

UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 23 STYCZNIA 2024 R. W sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzenia losowania, w wyborach do rad gmin, rad powaitów, sejmików, województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

WZÓR ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH.

Wytworzył:
Udostępnił:
Joanna Dusza
(2024-02-27 07:55:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Dusza
(2024-04-08 14:19:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki