Konkurs ofert na 2024r.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Składanie ofert odbywa się poprzez generator e-NGO dostępny pod linkiem: https://zmigrod.engo.org.pl/konkursy-trwajace

 

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza rozstrzygniecie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:   

  1. Kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2024
  2. Upowszechniania turystyki na terenie gminy Żmigród na rok 2024
  3. Integracji społecznej na rok 2024
  4. Wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2024

Wyniki konkursów

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – zapewnienie usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnością.  Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wyniki konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 4 kwietnia 2024 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – zapewnienie usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 25 kwietnia 2024 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 27 marca 2024 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2024.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 17 kwietnia 2024 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 27 marca 2024 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Żmigród na rok 2024.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 17 kwietnia 2024 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 27 marca 2024 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie integracji społecznej na rok 2024.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 17 kwietnia 2024 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 27 marca 2024 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2024.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 17 kwietnia 2024 r.

 

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2024 – II nabór.

Wyniki konkursu

 

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wyniki konkursu

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 26 lutego 2024 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2024 - II nabór.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 18 marca 2024 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 21 lutego 2024 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 13 marca 2024 r.

 

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w następujących zakresach:

  1. Ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2024
  2. Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024
  3. Udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2024
  4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2024
  5. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2024

Wyniki konkursów

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 9 stycznia 2024 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2024.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 30 stycznia 2024 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 9 stycznia 2024 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 30 stycznia 2024 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 9 stycznia 2024 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2024.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 30 stycznia 2024 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 9 stycznia 2024 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2024.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 30 stycznia 2024 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 9 stycznia 2024 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2024.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 30 stycznia 2024 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jagoda Kaczmarek
(2024-01-09 13:44:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Jagoda Kaczmarek
(2024-05-07 11:40:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki