Działalność gospodarcza

Informacje ogólne:

W internetowym serwisie CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) przedsiębiorcy mogą zarejestrować działalność, zmieniać dane i sprawdzić każdą małą firmę w Polsce. To przełom w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dla osób rejestrujących działalność, CEIDG to elektroniczna wersja "jednego okienka", która przyspiesza i ułatwia załatwienie sprawy. Dane z jednego formularza są automatycznie przekazywane do odpowiednich urzędów - Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Poprzez CEIDG przedsiębiorcy (także ci, którzy zarejestrowali się wcześniej) mają możliwość zmiany danych bez konieczności wizyty w urzędzie, np. rejestracji nowego miejsca prowadzenie firmy, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia działalności.

W serwisie można ponadto uzyskać za darmo informacje o każdej zarejestrowanej firmie - właścicielu, adresach, numerach NIP, REGON, PKD, uprawnieniach (z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania).

Na portalu CEIDG można znaleźć także materiały informacyjne i linki przydatne przedsiębiorcom, np. dotyczące działalności gospodarczej w krajach Unii. 

Serwis dostępny jest pod adresem www.ceidg.gov.pl

Konstytucja Biznesu

Jest to największa zmiana prawa gospodarczego przeprowadzona w ostatnich latach. Na Konstytucję Biznesu składa się pakiet ustaw, których celem jest przede wszystkim zmiana relacji przedsiębiorców z administracją na bardziej partnerskie. W nowych przepisach planowane jest również wprowadzanie ułatwień przy zakładaniu firmy i prowadzeniu biznesu. Najważniejszym dokumentem w ramach Konstytucji Biznesu jest nowe Prawo przedsiębiorców. Wprowadza ono następujące zasady:

 • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń);
 • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy);
 • przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców);
 • zasada proporcjonalności (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje).

Wśród uproszczeń wprowadzanych w ramach Konstytucji Biznesu znajdą się m.in.:

 • możliwość prowadzenia drobnej działalności (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, działalność wykonywana osobiście przez osoby, które przez ostatnie 5 lat nie prowadziły swojej firmy) bez obowiązku rejestracji,
 • zwolnienie nowych firm z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy (nie dotyczy składki zdrowotnej),
 • stopniowa likwidacja numeru REGON,
 • powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • publikacja objaśnień prawnych dla skomplikowanych przepisów,
 • możliwość bezterminowego zawieszenia firmy,
 • uporządkowanie katalogu działalności reglamentowanych (wymagających koncesji, zezwoleń) i zmniejszenie obowiązków dla przedsiębiorców,
 • możliwość załatwiania prostych spraw urzędowych przez telefon lub e-mail.

Dowiedz się więcej Konstytucja Biznesu https://www.biznes.gov.pl/pl/ulatwienia-dla-biznesu/konstytucja-biznesu

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek 7:30 –15:30
Wtorek 07:30 – 15:30
Środa 07:30 – 16:30
Czwartek 07:30 – 15:30
Piątek 07:30 – 14:30

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU CEIDG

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Część CEIDG-ZS  ZARZĄDCA SUKCESYJNY 

Część CEIDG-MW DODATKOWE MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Część CEIDG-RD WYKONYWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Cześć CEIDG-PN UDZIELONE PEŁNOMOCNICTWA

Część CEIDG-SC UDZIAŁ W SPÓŁKACH CYWILNYCH

Część CEIDG-RB INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH

Część CEIDG-POPR FORMULARZ DO DOKONYWANIA KOREKT

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA CEIDG

OSTRZEŻENIE

Wytworzył:
Marcelina Halikowska-Bartkowiak
Udostępnił:
Ballour Zeyad
(2011-07-06 14:38:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Bober
(2024-01-17 11:02:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki