Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

WYNIKI

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.
Wyniki konkursu: ZARZĄDZENIE Nr 0050.156.2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 17 września 2020 r otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Termin zgłaszania ofert mija 9 października 2020 r. o godz. 15.30

----------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.
Wyniki konkursu: ZARZĄDZENIE Nr 0050.128.2020- TUTAJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 14 lipca  2020 r otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Ogłoszenie o konkursie - tutaj

Formularz oferty : tutaj

Termin zgłaszania ofert mija 4 sierpnia 2020 r. o godz. 15.30.

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Archiwum:

WYNIKI: Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wynik konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością - Zarządzenie nr 0050.29.2020
______________________________________________________________________________________________________________________

WYNIKI:     Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza wynik konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościa- zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- Zarządzenie nr 0050. 14.2020. Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 23 stycznia 2020 r.

________________________________________________________________________________________________________________________

WYNIKI konkursu ofert; na realizację zadań z zakresu:Kultury, sztuki, podtrzymywania tradycji narodowej i kulturowej na rok 2020- Zarządzenie nr 0050.9.2020

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 16 stycznia 2020 r otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością-Warunki przystąpienia do konkursu ofert znajdują się w Zarządzeniu ( tutaj )

 

Formularz oferty- TUTAJ

Formularz sprawozdania TUTAJ  - Dostępny w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi / Dokumenty do pobrania

 

 

 

 

WYNIKI konkursu ofert; na realizację zadań z zakresu: ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020, realizacja zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, pomocy społecznej- dożywianie i pomoc osobom potrzebującym:

Zarządzenie nr 0050.3.2020 Burmistrza Gminy Żmigród - TUTAJ

Warunkiem otrzymania dotacji jest podpisanie umowy. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie (§ 5 punkt 5 ogłoszenia o konkursie) oferent powiadamia o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji w terminie 5 dni oraz o terminie przesłania:

  1. zaktualizowanej oferty (harmonogram, kosztorys, opisy, jeżeli wymagają uwzględnienia zmian)  z zachowaniem minimum takiego samego poziomu wkładu własnego finansowego co w ofercie pierwotnej, potwierdzenie aktualności danych oferenta, niezbędnych do podpisania umowy, o ile dotyczy,
  2. oświadczenie o numerze konta, na który mają zostać przelane środki z dotacji- o ile nie zostało dołączone do oferty,
  1. dane osób , z którymi zostanie podpisana umowa- posiadających umocowanie prawne do reprezentacji organizacji w zakresie zaciągania zobowiązań.


 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 31 grudnia  2019 r otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościa- zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Warunki przystąpienia do konkursu ofert znajdują się w Zarządzeniu nr 0050.265.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 31 grudnia 2019 r.- tutaj

Formularz oferty- TUTAJ

Formularz sprawozdania TUTAJ

 

 

 

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza z dniem 29 listopada 2019 r otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w wymienionych niżej zakresach:

Warunki oraz zasady przystąpienia do konkursu znajdują się w  Zarządzeniach:

 

  • Ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością- określone w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.237.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie-Zarządzeniu Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.237.2019-tutaj

Zmiana Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.237.2019- tutaj - Zarządzenie nr 0050.253.2019

Formularz oferty- TUTAJ

Formularz sprawozdania TUTAJ

 

 

  • Kultury, sztuki, podtrzymywania tradycji narodowej i kulturowej na rok 2020-określone w Zarządzeniu nr Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.236.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie-Zarządzeniu Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.236.2019- tutaj

Zmiana Zarządzenia  Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.236.2019- Zarządzenie nr 0050.250.2019- TUTAJ

Formularz oferty- TUTAJ

Formularz sprawozdania TUTAJ

 

 

  • Upowszechnianie kultury fizycznej na rok 2020- określone Zarządzeniem nr 0050.241.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie-Zarządzeniu Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.241.2019- tutaj

Zmiana Zarządzenia 0050.241.2019- Zarządzenie nr 0050.254.2019- TUTAJ

Formularz oferty- TUTAJ

Formularz sprawozdania TUTAJ

  • Realizacja zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020- określone w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.238.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie-Zarządzeniu Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.238.2019- tutaj

Zmiana Zarządzenia  Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.238.2019- Zarządzenie nr 0050.252.2019- TUTAJ

Formularz oferty- TUTAJ

Formularz sprawozdania TUTAJ

 

 

  • Pomocy społecznej na rok 2020- określone w Zarządzeniu nr Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.240.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

 

Ogłoszenie o konkursie-Zarządzeniu Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.240.2019- tutaj

Zmiana Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.240.2019 - Zarządzenie nr 0050.251.2019- TUTAJ

Formularz oferty- TUTAJ

Formularz sprawozdania TUTAJ

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Owczarek Wioletta
(2019-11-29 14:02:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kałafut Jagoda
(2021-01-14 11:31:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki