Zbiórki publiczne

18 lipca 2014 roku  zmieniły się przepisy: na przeprowadzenie zbiórki publicznej nie trzeba będzie urzędowej zgody. To współobywatele będą decydowali o tym, czy cel zbiórki  wart jest wsparcia. Jeśli będziecie Państwo organizowali zbiórkę:

-Do zbierania pieniędzy poprzez przelewy na konto albo w inny elektroniczny sposób (np. SMS charytatywne) – niepotrzebne będą dodatkowe zgłoszenia lub pozwolenia.

-Żeby zbierać pieniądze w gotówce do puszki czy skarbony, albo dary rzeczowe – wystarczy taką zbiórkę zgłosić na ogólnopolskim internetowym portalu zbiórek ZBIÓRKI.GOV.PL, a później na tym portalu zamieścić sprawozdanie – po to, by inni mogli się o zbiórce dowiedzieć.

JAK ZGŁOSIĆ ZBIÓRKĘ GOTÓWKI LUB DARÓW?

Organizacja pozarządowa lub komitet, jeśli będą chciały kwestować charytatywnie, powinny:
- zalogować się na platformie ePUAP i z listy spraw wybrać usługę „zbiórka publiczna”,
- wypełnić formularz zgłoszenia, podając informacje dotyczące zbiórki organizatora,
- podpisać się podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufania (zgłoszenie koniecznie podpisuje osoba do tego uprawniona).
Minister Administracji i Cyfryzacji, gdy trafi do niego zgłoszenie, weryfikuje je. Jeżeli jest prawidłowe, w ciągu trzech dni roboczych od jego przesłania informacja o prowadzonej zbiórce pojawia się na portalu zbiórki.gov.pl (wtedy też zbiórce nadawany jest numer). Od momentu opublikowania informacji na portalu organizator ma prawo prowadzić zbiórkę na zasadach określonych w zgłoszeniu.
Można to będzie również zrobić wysyłając formularz pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. W ciągu maksymalnie 7 dni (zgłoszenia papierowe) zgłoszenie pojawi sie na portalu – wtedy można zacząć zbiórkę. Portal ZBIÓRKI.GOV.PL uruchomiony od  18 lipca 2014 roku


KTO BĘDZIE MÓGŁ ZGŁASZAĆ ZBIÓRKĘ GOTÓWKI LUB DARÓW?

Organizacje, fundacje, stowarzyszenia – czyli podmioty,
które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego. Zbiórkę może także prowadzić komitet społeczny, który mogą założyć co najmniej trzy osoby.

CZY ZBIERAĆ GOTÓWKĘ LUB DARY MOŻNA BĘDZIE NA KAŻDY CEL?

Cel musi być ze „sfery zadań publicznych” – bo mówimy o zbiórce publicznej. Dlatego celem mogą być np. pomoc społeczna (także ofiarom kataklizmów), ochrona zdrowia, pomoc osobom niepełnosprawnym, wspieranie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przedsiębiorczości, wynalazczości, rozwoju wspólnot lokalnych i podtrzymywania tradycji, wspieranie nauki, kultury, ekologii i inne.Więcej – mac.gov.pl/zbiorki, zbiorki.gov.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2010-05-14 14:11:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzywda Andrzej
(2014-09-17 11:40:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki