PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) oraz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), organy administracji publicznej są obowiązane do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej i udostępniane społeczeństwu za pośrednictwem sieci Internet.

Publicznie dostępne wykazy danych o środowisku i jego ochronie dostępne są na stronie:
Ekoportal pod adresem: www.ekoportal.pl

oraz na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pod adresem www.bazaoos.gdos.gov.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2011-07-26 08:47:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Rabij Joanna
(2024-01-17 11:54:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki