☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Wtorek 26.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty w trybie 19 a

Informacje ogólne:

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- TUTAJ

Poniżej prezentujemy wzory formularzy ofert i sprawozdania w trybie pozakonkursowym, stanowiące załączniki do ROZPORZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Wniosek w trybie 19 a - formularz oferty - TUTAJ

Sprawozdanie w trybie uproszczonym 19a - TUTAJ

 

Aktualności:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

18.08.2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Aktywny Senior

W dniu 12 sierpnia 2021  r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej) pt. „Aktywny Senior”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn,. zm), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Link do oferty: Aktywny senior

Uwagi można składać pisemnie:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 11
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 25 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

13.07.2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Integracja Społeczna 2021.   

W dniu 12 lipca 2021  r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej (działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych) pt. „Integracja Społeczna 2021”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn,. zm), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Link do oferty: Integracja Społeczna 2021

Uwagi można składać pisemnie:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 11
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 20 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

22.06.2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Spotkanie integracyjne, działamy wspólnie – zlot samochodów i motocykli polskiej produkcji.  

W dniu 17 czerwca 2021  r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej (działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych) pt. „Przyjazna zima dla potrzebujących”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn,. zm), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Link do oferty: Spotkanie integracyjne, działamy wspólnie – zlot samochodów i motocykli polskiej produkcji (tutaj)

Uwagi można składać pisemnie:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 11
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 29 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kałafut Jagoda
(2021-01-04 14:05:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kałafut Jagoda
(2021-08-18 07:51:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 350260