Konsultacje z NGO

Konsultacje Program Współpracy na 2025

ROZPOCZĘCIE KONSULTACJI - SKŁADANIE PROPOZYCJI ZADAŃ

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem prac nad przygotowaniem Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2025 oraz przygotowaniem do tworzenia projektu budżetu Gminy Żmigród na rok 2025 zwracam się z wnioskiem o przedłożenie propozycji zadań, na realizację których organizacja będzie ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy Żmigród. Informuję, iż zadanie realizowane przez organizację musi znajdować się w zakresie zadań własnych Gminy Żmigród, o których mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2024, poz. 609 ze zm.) oraz zakresem zadań określonych w art. 4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2023, poz. 571 ze zm.).

Zarząd klubów sportowych proszę o wypełnienie także wniosku, stanowiącego załącznik nr 3.

Proszę o odesłanie wypełnionych formularzy w terminie do dnia: 28 czerwca 2024 roku w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie lub w wersji elektronicznej na adres: pozytek@zmigrod.com.pl

Formularze do złożenia wniosku:

- wniosek - załącznik nr 1 i 2

- wniosek dla klubów sportowych - załącznik nr 3

Plan konsultacji

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwum:

Konsultacje Program Współpracy na 2024

Zakończenie konsultacji

Dnia 30 sieprnia 2023 r. zakończyliśmy konsultacje w sprawie tworzenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Poniżej prezentujemy protokół z konsultacji i ostateczny projekt uchwały.

Projekt uchwały dot. programu współpracy

Protokół ze spotkania

Protokół z konsultacji

 

KONSULTACJE NA TEMAT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

KONSULTACJE: PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2024

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Żmigród do przedkładania uwag i opinii do projektu ,,Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Na pisemne opinie odnośnie projektu Programu współpracy czekamy do dnia 30 sierpnia 2023r.

Spotkanie na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 30 sierpnia 2023r. w sali narad UM o godz. 14.00.

Projekt programu współpracy - załącznik

Formularz do wyrażania opinii o projekcie Programu współpracy - załącznik

 

Aktualizacja planu konsultacji.

Przedstawiamy zaktualizowany plan konsultacji.

 

ROZPOCZĘCIE KONSULTACJI - SKŁADANIE PROPOZYCJI ZADAŃ

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem prac nad przygotowaniem Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024 oraz przygotowaniem do tworzenia projektu budżetu Gminy Żmigród na rok 2024 zwracam się z wnioskiem o przedłożenie propozycji zadań, na realizację których organizacja będzie ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy Żmigród. Informuję, iż zadanie realizowane przez organizację musi znajdować się w zakresie zadań własnych Gminy Żmigród, o których mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023, poz. 40 ze zm.) oraz zakresem zadań określonych w art. 4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2023, poz. 571 ze zm.).

Zarząd klubów sportowych proszę o wypełnienie także wniosku, stanowiącego załącznik nr 3.

Proszę o odesłanie wypełnionych formularzy w terminie do dnia: 30 czerwca 2023 roku w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie lub w wersji elektronicznej na adres: pozytek@zmigrod.com.pl

Formularze do złożenia wniosku:

- wniosek - załącznik nr 1 i 2

- wniosek dla klubów sportowych - załącznik nr 3

Plan konsultacji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwum:

Konsultacje Rada Seniorów

Zakończenie konsultacji

Dnia 30 czerwca 2023 r. zakończyliśmy konsultacje Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Żmigród i nadania jej Statutu.

Poniżej prezentujemy protokół z konsultacji i ostateczny projekt uchwały.

Projekt uchwały dot. programu współpracy

Protokół ze spotkania

Protokół z konsultacji

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

KONSULTACJE NAD PROJEKTEM STATUTU RADY SENIORÓW GMINY ŻMIGRÓD

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych do przedkładania uwag i opinii do projektu "Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Żmigród i nadania jej Statutu.”.

Na pisemne opinie odnośnie projektu uchwały czekamy do dnia 29 czerwca 2023 r.  Spotkanie konsultacyjny odbędzie się 28 czerwca 2023 r. w sali narad UM o godz. 15.00.

Projekt uchwały

Formularz do wyrażania opinii o projekcie uchwały

Plan konsultacji

 

Zakończenie konsultacji

Dnia 3 listopada 2022 r. zakończyliśmy konsultacje w sprawie tworzenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Poniżej prezentujemy protokół z konsultacji i ostateczny projekt uchwały.

Projekt uchwały dot. programu współpracy

Protokół ze spotkania

Protokół z konsultacji

---

KONSULTACJE NA TEMAT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

KONSULTACJE: PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2023

W związku ze zmianami jakie nastąpiły w programie współpracy już po zakończonych konsultacjach, przedkładamy nowy program.

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Żmigród do przedkładania uwag i opinii do projektu ,,Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2023”. Na pisemne opinie odnośnie projektu Programu współpracy czekamy do dnia 2 listopada 2022 r.

Spotkanie na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 26 października 2022 r. w sali narad UM o godz. 15.00.

Projekt programu współpracy - załącznik

Formularz do wyrażania opinii o projekcie Programu współpracy - załącznik

---

Zakończenie konsultacji

Dnia 30 września 2022 r. zakończyliśmy konsultacje w sprawie tworzenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Poniżej prezentujemy protokół z konsultacji i ostateczny projekt uchwały.

Projekt uchwały dot. programu współpracy

Protokół ze spotkania

Protokół z konsultacji

KONSULTACJE NA TEMAT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

KONSULTACJE: PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2023

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Żmigród do przedkładania uwag i opinii do projektu ,,Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2023”. Na pisemne opinie odnośnie projektu Programu współpracy czekamy do dnia 30 września 2022 r.

Spotkanie na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 30 września 2022 r. w sali narad UM o godz. 14.00.

Projekt programu współpracy - załącznik

Formularz do wyrażania opinii o projekcie Programu współpracy - załącznik

 

Rozpoczęcie konsultacji - składanie propozycji zadań

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem prac nad przygotowaniem Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) na rok 2023 oraz przygotowaniem do tworzenia projektu budżetu Gminy Żmigród na rok 2023 prosimy o przedłożenie propozycji zadań, na realizację których organizacja chciałaby ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy Żmigród (propozycje i wnioski nie są wiążące dla organu, służą jako narzędzie pomocy w jego konstruowaniu).

Zadanie realizowane przez organizację musi znajdować się w zakresie zadań własnych Gminy Żmigród, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2022, poz. 559) oraz zakresem zadań określonych w art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn.zm.).

Zarząd klubów sportowych prosimy o wypełnienie wniosku, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Proszę o odesłanie wypełnionych formularzy w terminie do dnia: 29 lipca 2022 roku w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie lub w wersji elektronicznej na adres: pozytek@zmigrod.com.pl

Formularz do złożenia wniosku - wersja edytowalna

Plan konsultacji

Zakończenie konsultacji

Dnia 5 stycznia 2022 r. zakończyliśmy konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej W Żmigrodzie w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej W Żmigrodzie i nadania jej Statutu.

Poniżej prezentujemy protokół z konsultacji i ostateczny projekt uchwały.

Projekt uchwały

Protokół ze spotkania

Protokół z konsultacji

 

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

KONSULTACJE: PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE I NADANIA JEJ STATUTU

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Żmigród do przedkładania uwag i opinii do projektu "Uchwały Rady Miejskiej W Żmigrodzie w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej W Żmigrodzie i nadania jej Statutu”.

Na pisemne opinie odnośnie projektu uchwały czekamy do dnia 4 stycznia 2022 r.  Spotkanie konsultacyjny odbędzie się 3 stycznia 2022 r. w sali narad UM o godz. 15.00.

Projekt uchwały

Formularz do wyrażania opinii o projekcie uchwały

Plan konsultacji

KONSULTACJE NA TEMAT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2022

Zakończenie konsultacji

Dnia 30 września 2021 r. zakończyliśmy konsultacje w sprawie tworzenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Poniżej prezentujemy protokół z konsultacji i ostateczny projekt uchwały.

Projekt uchwały dot. programu współpracy

Protokół ze spotkania

Protokół z konsultacji

 

Spotkanie konsultacyjne

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD KONSULTACJE: PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2022

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Żmigród do przedkładania uwag i opinii do projektu ,,Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2022”. Na pisemne opinie odnośnie projektu Programu współpracy czekamy do dnia 30 września 2021 r.

Spotkanie na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 22 września 2021 r. w sali narad UM o godz. 16.00.

Projekt programu współpracy - załącznik

Formularz do wyrażania opinii o projekcie Programu współpracy - załącznik

 

Rozpoczęcie konsultacji - składanie propozycji zadań

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem prac nad przygotowaniem Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) na rok 2022 oraz przygotowaniem do tworzenia projektu budżetu Gminy Żmigród na rok 2022 prosimy o przedłożenie propozycji zadań, na realizację których organizacja chciałaby ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy Żmigród (propozycje i wnioski nie są wiążące dla organu, służą jako narzędzie pomocy w jego konstruowaniu).

Zadanie realizowane przez organizację musi znajdować się w zakresie zadań własnych Gminy Żmigród, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2020, poz. 713) oraz zakresem zadań określonych w art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn.zm.).

Zarząd klubów sportowych prosimy o wypełnienie wniosku, stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszego pisma.

Proszę o odesłanie wypełnionych formularzy w terminie do dnia: 29 lipca 2021 roku w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie lub w wersji elektronicznej na adres: pozytek@zmigrod.com.pl

Formularz do złożenia wniosku - wersja edytowalna

Plan konsultacji

 

 

KONSULTACJE NA TEMAT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

Zakończenie konsultacji

Dnia 30 września 2020 r. zakończyliśmy konsultacje w sprawie tworzenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Poniżej prezentujemy protokół z konsultacji i ostateczny projekt uchwały.

Projekt uchwały dot. programu współpracy

Protokół ze spotkania

Protokół z konsultacji

Spotkanie konsultacyjne

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH
NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD KONSULTACJE: PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2021

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Żmigród do przedkładania uwag i opinii do projektu ,,Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021”. Na pisemne opinie odnośnie projektu Programu współpracy czekamy do dnia 29 września 2020 r.

Spotkanie na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 23 września 2020 r. w sali narad UM o godz. 16.00.

Projekt programu współpracy - załącznik

Formularz do wyrażania opinii o projekcie Programu współpracy - załącznik

Rozpoczęcie konsultacji - składanie propozycji zadań

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem prac nad przygotowaniem Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j- Dz.U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.) na rok 2021 oraz przygotowaniem do tworzenia projektu budżetu Gminy Żmigród na rok 2021 prosimy o przedłożenie propozycji zadań, na realizację których organizacja chciałaby ubiegać się o dotacje  z budżetu Gminy Żmigród. ( propozycje i wnioski nie są wiążące dla organu, służą jako narzędzie pomocy w jego konstruowaniu).

Zadanie realizowane przez organizację musi znajdować się  w zakresie zadań własnych Gminy Żmigród, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2020, poz.713) oraz zakresem zadań określonych w art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie( t.j- Dz.U. z 2019, poz. 688 z późn.zm.).

Zarząd klubów sportowych prosimy o wypełnienie wniosku, stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszego pisma.

Proszę o odesłanie wypełnionych formularzy w terminie do dnia: 16 lipca 2020 roku w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie lub w wersji elektronicznej na adres: pozytek@zmigrod.com.pl

Formularz do złożenia wniosku - wersja edytowalna

Plan konsultacji

Wytworzył:
(2020-06-10)
Udostępnił:
Owczarek Wioletta
(2020-06-10 12:38:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Jagoda Kaczmarek
(2024-05-22 12:50:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki