☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Wtorek 21.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje z NGO

Zakończenie konsultacji

Dnia 3 listopada 2022 r. zakończyliśmy konsultacje w sprawie tworzenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Poniżej prezentujemy protokół z konsultacji i ostateczny projekt uchwały.

Projekt uchwały dot. programu współpracy

Protokół ze spotkania

Protokół z konsultacji

---

KONSULTACJE NA TEMAT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

KONSULTACJE: PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2023

W związku ze zmianami jakie nastąpiły w programie współpracy już po zakończonych konsultacjach, przedkładamy nowy program.

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Żmigród do przedkładania uwag i opinii do projektu ,,Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2023”. Na pisemne opinie odnośnie projektu Programu współpracy czekamy do dnia 2 listopada 2022 r.

Spotkanie na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 26 października 2022 r. w sali narad UM o godz. 15.00.

Projekt programu współpracy - załącznik

Formularz do wyrażania opinii o projekcie Programu współpracy - załącznik

---

Zakończenie konsultacji

Dnia 30 września 2022 r. zakończyliśmy konsultacje w sprawie tworzenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Poniżej prezentujemy protokół z konsultacji i ostateczny projekt uchwały.

Projekt uchwały dot. programu współpracy

Protokół ze spotkania

Protokół z konsultacji

KONSULTACJE NA TEMAT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

KONSULTACJE: PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2023

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Żmigród do przedkładania uwag i opinii do projektu ,,Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2023”. Na pisemne opinie odnośnie projektu Programu współpracy czekamy do dnia 30 września 2022 r.

Spotkanie na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 30 września 2022 r. w sali narad UM o godz. 14.00.

Projekt programu współpracy - załącznik

Formularz do wyrażania opinii o projekcie Programu współpracy - załącznik

 

Rozpoczęcie konsultacji - składanie propozycji zadań

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem prac nad przygotowaniem Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) na rok 2023 oraz przygotowaniem do tworzenia projektu budżetu Gminy Żmigród na rok 2023 prosimy o przedłożenie propozycji zadań, na realizację których organizacja chciałaby ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy Żmigród (propozycje i wnioski nie są wiążące dla organu, służą jako narzędzie pomocy w jego konstruowaniu).

Zadanie realizowane przez organizację musi znajdować się w zakresie zadań własnych Gminy Żmigród, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2022, poz. 559) oraz zakresem zadań określonych w art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn.zm.).

Zarząd klubów sportowych prosimy o wypełnienie wniosku, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Proszę o odesłanie wypełnionych formularzy w terminie do dnia: 29 lipca 2022 roku w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie lub w wersji elektronicznej na adres: pozytek@zmigrod.com.pl

Formularz do złożenia wniosku - wersja edytowalna

Plan konsultacji

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwum:

Zakończenie konsultacji

Dnia 5 stycznia 2022 r. zakończyliśmy konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej W Żmigrodzie w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej W Żmigrodzie i nadania jej Statutu.

Poniżej prezentujemy protokół z konsultacji i ostateczny projekt uchwały.

Projekt uchwały

Protokół ze spotkania

Protokół z konsultacji

 

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

KONSULTACJE: PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE I NADANIA JEJ STATUTU

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Żmigród do przedkładania uwag i opinii do projektu "Uchwały Rady Miejskiej W Żmigrodzie w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej W Żmigrodzie i nadania jej Statutu”.

Na pisemne opinie odnośnie projektu uchwały czekamy do dnia 4 stycznia 2022 r.  Spotkanie konsultacyjny odbędzie się 3 stycznia 2022 r. w sali narad UM o godz. 15.00.

Projekt uchwały

Formularz do wyrażania opinii o projekcie uchwały

Plan konsultacji

KONSULTACJE NA TEMAT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2022

Zakończenie konsultacji

Dnia 30 września 2021 r. zakończyliśmy konsultacje w sprawie tworzenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Poniżej prezentujemy protokół z konsultacji i ostateczny projekt uchwały.

Projekt uchwały dot. programu współpracy

Protokół ze spotkania

Protokół z konsultacji

 

Spotkanie konsultacyjne

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD KONSULTACJE: PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2022

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Żmigród do przedkładania uwag i opinii do projektu ,,Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2022”. Na pisemne opinie odnośnie projektu Programu współpracy czekamy do dnia 30 września 2021 r.

Spotkanie na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 22 września 2021 r. w sali narad UM o godz. 16.00.

Projekt programu współpracy - załącznik

Formularz do wyrażania opinii o projekcie Programu współpracy - załącznik

 

Rozpoczęcie konsultacji - składanie propozycji zadań

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem prac nad przygotowaniem Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) na rok 2022 oraz przygotowaniem do tworzenia projektu budżetu Gminy Żmigród na rok 2022 prosimy o przedłożenie propozycji zadań, na realizację których organizacja chciałaby ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy Żmigród (propozycje i wnioski nie są wiążące dla organu, służą jako narzędzie pomocy w jego konstruowaniu).

Zadanie realizowane przez organizację musi znajdować się w zakresie zadań własnych Gminy Żmigród, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2020, poz. 713) oraz zakresem zadań określonych w art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn.zm.).

Zarząd klubów sportowych prosimy o wypełnienie wniosku, stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszego pisma.

Proszę o odesłanie wypełnionych formularzy w terminie do dnia: 29 lipca 2021 roku w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie lub w wersji elektronicznej na adres: pozytek@zmigrod.com.pl

Formularz do złożenia wniosku - wersja edytowalna

Plan konsultacji

 

 

KONSULTACJE NA TEMAT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

Zakończenie konsultacji

Dnia 30 września 2020 r. zakończyliśmy konsultacje w sprawie tworzenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Poniżej prezentujemy protokół z konsultacji i ostateczny projekt uchwały.

Projekt uchwały dot. programu współpracy

Protokół ze spotkania

Protokół z konsultacji

Spotkanie konsultacyjne

DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH
NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD KONSULTACJE: PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2021

Burmistrz Gminy Żmigród zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Żmigród do przedkładania uwag i opinii do projektu ,,Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021”. Na pisemne opinie odnośnie projektu Programu współpracy czekamy do dnia 29 września 2020 r.

Spotkanie na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 23 września 2020 r. w sali narad UM o godz. 16.00.

Projekt programu współpracy - załącznik

Formularz do wyrażania opinii o projekcie Programu współpracy - załącznik

Rozpoczęcie konsultacji - składanie propozycji zadań

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem prac nad przygotowaniem Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j- Dz.U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.) na rok 2021 oraz przygotowaniem do tworzenia projektu budżetu Gminy Żmigród na rok 2021 prosimy o przedłożenie propozycji zadań, na realizację których organizacja chciałaby ubiegać się o dotacje  z budżetu Gminy Żmigród. ( propozycje i wnioski nie są wiążące dla organu, służą jako narzędzie pomocy w jego konstruowaniu).

Zadanie realizowane przez organizację musi znajdować się  w zakresie zadań własnych Gminy Żmigród, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2020, poz.713) oraz zakresem zadań określonych w art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie( t.j- Dz.U. z 2019, poz. 688 z późn.zm.).

Zarząd klubów sportowych prosimy o wypełnienie wniosku, stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszego pisma.

Proszę o odesłanie wypełnionych formularzy w terminie do dnia: 16 lipca 2020 roku w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie lub w wersji elektronicznej na adres: pozytek@zmigrod.com.pl

Formularz do złożenia wniosku - wersja edytowalna

Plan konsultacji

Wytworzył:
(2020-06-10)
Udostępnił:
Owczarek Wioletta
(2020-06-10 12:38:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Kałafut Jagoda
(2022-11-03 10:00:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 173912