19 a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

8.11.2022 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Wigilia organizacji pozarządowych i wolontariatu formą podtrzymywania tradycji.

W dniu 7 listopada 2022  r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej (działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych) pt. „Wigilia organizacji pozarządowych i wolontariatu formą podtrzymywania tradycji.”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 1327 z późn. zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Link do oferty: Wigilia organizacji pozarządowych i wolontariatu formą podtrzymywania tradycji.

Uwagi można składać pisemnie:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 11
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 15 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kałafut Jagoda
(2022-11-08 13:42:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kałafut Jagoda
(2022-11-08 13:43:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki