2006_karta_ISO_Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

 

AGN-7 Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (doc.)

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (pdf)

Materiały instruktażowe przedstawiające najważniejsze kwestie związane ze złożeniem wniosku

Przykład wypełnionego wniosku doc

Przykład wypełnionego wniosku pdf

 

AGN-8 Karta informacyjna - Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmigród

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmigród (doc)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmigród (PDF)

 

AGN-9 Karta informacyjna - Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jego braku, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród, obszaru rewitalizacji, obszaru zdegradowanego, itp.

Wniosek o wydanie zaświadczdenia (doc)

wniosek o wydanie zaświadczenia (pdf)

 

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (doc)

Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (pdf)

Materiały instruktażowe - formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2006-06-01 11:52:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Sitek Monika
(2024-07-09 14:36:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki