Petycje

Rejestr petycji

 

 • Petycja nr 2/2024

zarejestrowano: 07.02.2024 r.

dotyczy: oświetlenia ulicy Jana Brzechwy oraz ulicy Janusza Korczaka w Żmigrodzie

Odwzorowanie cyfrowe petycji

data złożenia: 07.02.2024 r.

W przypadku zgody, imię i nazwisko, albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego jest składana: BRAK ZGODY

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu albo sposobu załatwienia petycji: ROZPATRYWANIE PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 06.05.2024 r.

Sposób załatwienia petycji

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 • Petycja nr 1/2024

zarejestrowano: 07.02.2024 r.

dotyczy: utwardzenia nawierzchni na ulicy Jana Brzechwy w Żmigrodzie

Odwzorowanie cyfrowe petycji

data złożenia: 07.02.2024 r.

W przypadku zgody, imię i nazwisko, albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego jest składana: BRAK ZGODY

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu albo sposobu załatwienia petycji: ROZPATRYWANIE PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 06.05.2024 r.

Sposób załatwienia petycji

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 • Petycja nr 2/2023

zarejestrowano: 05.12.2023 r.

dotyczy: budowy drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem na działce gminnej nr 798/12 w Barkowie

Odwzorowanie cyfrowe petycji

data złożenia: 05.12.2023 r.

W przypadku zgody, imię i nazwisko, albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego jest składana: BRAK ZGODY

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu albo sposobu załatwienia petycji: ROZPATRYWANIE PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 04.03.2024 r.

Sposób załatwienia petycji


 • Petycja nr 1/2023

zarejestrowano: 02.06.2023 r.

dotyczy: rezygnacji z budowy parkingu wzdłuż ulicy Wisławy Szymborskiej

Odwzorowanie cyfrowe petycji

data złożenia: 02.06.2023 r.

W przypadku zgody, imię i nazwisko, albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego jest składana: BRAK ZGODY

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu albo sposobu załatwienia petycji: ROZPATRYWANIE PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 01.09.2023 r.

Sposób załatwienia petycji • Petycja nr 1/2022

zarejestrowano:13.01.2022 r.

dotyczy: wydania zakazu znęcania się nad wszystkimi zwierzętami w Gminie Żmigród, w szczególności w Sylwestra i Nowy Rok

Odwzorowanie cyfrowe petycji

data złożenia: 13.01.2022 r.

W przypadku zgody, imię i nazwisko, albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego jest składana: BRAK ZGODY

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu albo sposobu załatwienia petycji: ROZPATRYWANIE PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 12.04.2022 r.

Sposób załatwienia petycji


 

 • Petycja nr 2/2022

zarejestrowano: 18.01.2022 r.

dotyczy: umożliwienia dojazdu do Żmigrodu mieszkańcom miejscowości: Osiek Mały, Osiek Duży, Książęca Wieś, Bukołowo, Jamnik

Odwzorowanie cyfrowe petycji

data złożenia: 18.01.2022 r.

W przypadku zgody, imię i nazwisko, albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego jest składana: BRAK ZGODY

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu albo sposobu załatwienia petycji: ROZPATRYWANIE PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 15.04.2022 r.

Sposób załatwienia petycji


 • Petycja nr 3/2022

zarejestrowano: 20.01.2022 r.

dotyczy: umozliwienia małoletnim dzieciom wsiadanie i wysiadanie z autobusu szkolnego we wsi Kanclerzowice przy posesji 114/1 poprzez ustawienie tymczasowego oznakowania przystanku na żądanie

Odwzorowanie cyfrowe petycji

data złożenia: 20.01.2022 r.

W przypadku zgody, imię i nazwisko, albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego jest składana: BRAK ZGODY

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu albo sposobu załatwienia petycji: ROZPATRYWANIE PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 19.04.2022 r.

Sposób załatwienia petycji


 • Petycja nr 4/2022

zarejestrowano: 03.02.2022 r.

dotyczy: utwardzenia i naprawy drogi ziemnej w miejscowości Dębno

Odwzorowanie cyfrowe petycji

data złożenia: 03.02.2022 r.

W przypadku zgody, imię i nazwisko, albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego jest składana: BRAK ZGODY

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu albo sposobu załatwienia petycji: ROZPATRYWANIE PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 02.05.2022 r.

 

Sposób załatwienia petycji


 • Petycja nr 5/2022

zarejestrowano: 03.02.2022 r.

dotyczy: uruchomienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębno

Odwzorowanie cyfrowe petycji

data złożenia: 03.02.2022 r.

W przypadku zgody, imię i nazwisko, albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego jest składana: BRAK ZGODY

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu albo sposobu załatwienia petycji: ROZPATRYWANIE PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 02.05.2022 r.

Sposób załatwienia petycji

 


 • Petycja nr 6/2022

zarejestrowano: 11.02.2022 r.

dotyczy: naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza

Odwzorowanie cyfrowe petycji

data złożenia: 11.02.2022 r.

W przypadku zgody, imię i nazwisko, albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego jest składana: BRAK ZGODY

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu albo sposobu załatwienia petycji: ROZPATRYWANIE PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 11.05.2022 r.

Sposób załatwienia petycji


 • Petycja nr 7/2022

zarejestrowano: 24.02.2022 r.

dotyczy: naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza

Odwzorowanie cyfrowe petycji

data złożenia: 24.02.2022 r.

W przypadku zgody, imię i nazwisko, albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego jest składana: BRAK ZGODY

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu albo sposobu załatwienia petycji: ROZPATRYWANIE PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 24.05.2022 r.

Sposób załatwienia petycji


 • Petycja nr 8/2022

zarejestrowano: 16.03.2022 r.

dotyczy: wykonania oświetlenia na ulicy Krokusowej w Żmigrodzie

Odwzorowanie cyfrowe petycji

data złożenia: 16.03.2022 r.

W przypadku zgody, imię i nazwisko, albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego jest składana: BRAK ZGODY

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu albo sposobu załatwienia petycji: ROZPATRYWANIE PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 15.06.2022 r.

Sposób załatwienia petycji


 • Petycja nr 9/2022

zarejestrowano: 23.06.2022 r.

dotyczy: likwidacja miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na działce 4/6 Am 11 obręb Żmigród

Odwzorowanie cyfrowe petycji

data złożenia: 23.06.2022 r.

W przypadku zgody, imię i nazwisko, albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego jest składana: BRAK ZGODY

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu albo sposobu załatwienia petycji: ROZPATRYWANIE PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 23.09.2022 r.

Sposób załatwienia petycji


 • Petycja nr 10/2022

zarejestrowano: 08.08.2022 r.

dotyczy: braku dostepu do szybkiego Internetu oraz słabszego zasięgu telefonicznego w miejscowościach Radziądz i Gatka

Odwzorowanie cyfrowe petycji

data złożenia: 08.11.2022 r.

W przypadku zgody, imię i nazwisko, albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego jest składana: BRAK ZGODY

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu albo sposobu załatwienia petycji: ROZPATRYWANIE PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 08.11.2022 r.

Sposób załatwienia petycji


 • Petycja nr 10/2022

zarejestrowano: 08.08.2022 r.

dotyczy: braków ciśnienia wody w miejscowościach Radziądz i Gatka

Odwzorowanie cyfrowe petycji

data złożenia: 08.11.2022 r.

W przypadku zgody, imię i nazwisko, albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego jest składana: BRAK ZGODY

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu albo sposobu załatwienia petycji: ROZPATRYWANIE PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 08.11.2022 r.

Sposób załatwienia petycji

 


 • Petycja nr 1

zarejestrowano: 30.08.2021 r.

dotyczy: uruchomienia komunikacji autobusowej dla uczniów ze wsi Głębowice oraz Staszowice, dojeżdżających do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie

WIĘCEJ

 

 


 • Petycja nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                          zarejestrowano 17.02.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                dotyczy: podjęcia działań w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa i zainstalowania progów zwalniających przy ul. Willowej w Żmigrodzie 

         WIĘCEJ

 • Petycja nr 2

          zarejestrowano: 04.03.2020 r.

          dotyczy: budowy drogi asfaltowej na ulicach: Władysława Reymonta, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza

         WIĘCEJ

 • Petycja nr 3

          zarejestrowano: 17.06.2020 r.

          dotyczy: podjęcia działań w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa i zainstalowania progów zwalniających przy ul. Szerokiej w Radziądzu

         WIĘCEJ

 • Petycja nr 4

          zarejestrowano: 16.07.2020 r.

          dotyczy: podjęcia działań w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa i zainstalowania lustra drogowego na drodze gminnej przy skrzyżowaniu dróg mieszczących się w sąsiedztwie działek nr 62/2, 68, 79.

         WIĘCEJ

 • Petycja nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                          zarejestrowano 03.08.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                dotyczy: wykonania rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji

         WIĘCEJ

 • Petycja nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                        zarejestrowano 12.08.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                dotyczy: podjęcia działań w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa i zainstalowania progów zwalniających przy ul. H.Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie

         WIĘCEJ

 • Petycja nr 7

          zarejestrowano: 28.10.2020 r.

          dotyczy: podjęcia działań w celu sfinansowania i zainstalowania na terenie miasta Żmigród i miejscowości Korzeńsko pojemników do zbierania nakrętek

         WIĘCEJ

 • Petycja nr 8

          zarejestrowano: 27.10.2020 r.

          dotyczy: podjęcia działań w celu zmiany obwodu szkolnego Barkowo na obwód szkolny Żmigród dla miejscowości Bychowo w roku szkolnym 2021/2022.

         WIĘCEJ

 • Petycja nr 9

          zarejestrowano: 25.11.2020 r.

          dotyczy: podjęcia działań w celu zmiany obwodu szkolnego Barkowo na obwód szkolny Żmigród dla miejscowości Karnice w roku szkolnym 2021/2022.

         WIĘCEJ

 • Petycja nr 10

          zarejestrowano: 14.12.2020 r.

          dotyczy:równego traktowania wszystkich obywateli przez władze publiczne

         WIĘCEJ


 • Petycja nr 1
  zarejestrowano: 13.05.2019 r.
  dotyczy: przebudowy wjazdu na ul. A. Kmicica
  WIĘCEJ
   
 • Petycja nr 2
  zarejestrowano: 22.05.2019 r.
  dotyczy: utwardzenia drogi
  WIĘCEJ
   
 • Petycja nr 3
  zarejestrowano: 12.08.2019 r.
  dotyczy: płatności bezgotówkowych za pomocą terminali  z wykorzystaniem płatniczych
  WIĘCEJ

   
 • Petycja nr 4
  zarejestrowano: 04.12.2019 r.
  dotyczy: zmiany przepisów prawa miejscowego
  WIĘCEJ

 • Petycja nr 1
                             zarejestrowano: 25.06.2018 r.
                            dotyczy: zainstalowania progu zwalniającego w Żmigrodzie ul. Szkolna
  WIĘCEJ

   
 • Petycja nr 2
  zarejestrowano: 09.07.2018 r.
  dotyczy: poprawy bezpieczeństwa i estetyki ulicy na skrzyżowaniu ul. Zielonej i ul.Rzemieślniczej
  WIĘCEJ

   
 • Petycja nr 3
  zarejestrowano: 16.11.2018 r.
  dotyczy: rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kanclerzowice
  WIĘCEJ

 • Petycja nr 1
  zarejestrowano 27.04.2017 r.
  dotyczy: zainstalowania progów zwalniających ruch samochodowy w Radziądzu
  WIĘCEJ

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku


 • Petycja nr 1
  zarejestrowano 26.04.2016 r.
  dotyczy: podjęcia działań likwidacji dzikich wysypisk śmieci
  WIĘCEJ
   
 • Petycja nr 2
  zarejestrowano 10.05.2016 r.
  dotyczy: poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z chodnika i jezdni przy ul. Kwiatowej
  WIĘCEJ
   

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

Wytworzył:
Marta Chorzępa
Udostępnił:
Grzybkowska Edyta
(2016-04-29 11:47:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Bober
(2024-03-11 09:05:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki