☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Wtorek 26.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Tryb 19a - oferty na 2023 r.

Informacje ogólne:

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Poniżej prezentujemy wzory formularzy ofert i sprawozdania w trybie pozakonkursowym, stanowiące załączniki do ROZPORZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Wniosek w trybie 19 a - formularz oferty

Sprawozdanie w trybie uproszczonym 19a

Aktualności:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

6.04.2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pt. „Dzień Ziemi”

W dniu 5 kwietnia 2023  r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oferta na realizację zadania publicznego w zakresie Nauki, edukacji, oświaty i wychowania (Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania) pt. „Dzień Ziemi”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 571), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Link do oferty: Dzień Ziemi

Uwagi można składać pisemnie:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. nr 11
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pozytek@zmigrod.com.pl oraz
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

do dnia 13 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kałafut Jagoda
(2023-04-06 11:37:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Jagoda Kaczmarek
(2023-04-26 13:27:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 191809