Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Żmigród na lata 2022-2032

 


 


     1) Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Żmigród na lata 2022-2032
              -  Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Żmigród
              -  Zasięg przestrzenny projektów zintegrowanych - mapa poglądowa

              -  Zasięg przestrzenny projektów zintegrowanych
              -  Zasięg przestrzenny projektów zintegrowanych
              -  Tabela ewaluacyjna

          2) Formularz zgłoszenia uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żmigród na lata 2022-2032

Wytworzył:
Marcelina Halikowska-Bartkowiak
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2022-05-05 14:51:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2023-02-02 11:24:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki