Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 

 

 

 

 

Udzielanie informacji publicznej na wniosek


Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia wniosku (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. 2018, poz.1330 ze zmianami)

Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Informacyjny

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Osoba odpowiedzialna:
Kierownik danego referatu

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., (Dz.U. 2018, poz. 1330. ze zmianami)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2003-07-10 13:29:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2019-01-03 09:48:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki