☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Poniedziałek 06.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Burmistrza 2017r.

ZARZĄDZENIE 0050.170.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.169.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród w 2018r.

ZARZĄDZENIE 0050.168.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.167.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.166.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.163.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.162.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie powołania Honorowego Komitetu Żmigrodzkich Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

ZARZĄDZENIE 0050.161.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Grażynie Kalickiej - Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego

ZARZĄDZENIE 0050.160.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.159.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.158.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.157.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.156.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.155.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.154.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.153.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.152.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów Gminy Żmigród przeznaczonych do oddania w dzierżawę na kolejny okres

ZARZĄDZENIE 0050.151.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Gminie Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.150.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.149.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.148.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.147.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.146.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.145.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.144.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.143.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.142.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie dalszej dzierżawy gruntów Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.141.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.140.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na 2018 rok i lata następne

ZARZĄDZENIE 0050.139.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.138.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.137.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 października 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.136.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 października 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.135.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.134.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 października 2017r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.133.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.132.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 października 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia do przekazywania do biur informacji gospodarczych informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych

ZARZĄDZENIE 0050.131.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.130.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 października 2017r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.129.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 29 września 2017r. w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli przewoźników drogowych, którym Burmistrz Gminy Żmigród udzielił: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

ZARZĄDZENIE 0050.128.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 29 września 2017r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.127.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.126.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 28 września 2017r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.125.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 22 września 2017r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.124.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 20 września 2017r. w sprawie rozpatrzenia uwagi Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, złożonej w dniu 07.08.2017r. do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żmigród wyłożonego do publicznego wglądu

ZARZĄDZENIE 0050.123.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 września 2017r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.122.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 15 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.121.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 14 września 2017r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.120.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 13 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.119.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 września 2017r. w sprawie przeznaczenia gruntu gminnego do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE 0050.118.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 września 2017r. w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.117.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Żmigród na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarku Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp.z o.o.

ZARZĄDZENIE 0050.116.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Żmigród na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.

ZARZĄDZENIE 0050.115.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.114.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.113.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.112.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.111.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu niezabudowanego z przeznaczeniem na lokalizację małego cyrku

ZARZĄDZENIE 0050.110.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu niezabudowanego z przeznaczeniem na lokalizację małego cyrku

ZARZĄDZENIE 0050.109.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Żmigród za I półrocze 2017 roku

ZARZĄDZENIE 0050.108.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.107.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie obniżenia ceny udziału Gminy Żmigród w niezabudowanej nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE 0050.106.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.105.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.104.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do opracowania Budżetu Gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.103.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  Panu Jerzemu Siudzie - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im.ks.Jana Twardowskiego w Powidzku dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki w granicach zwykłego zarządu

ZARZĄDZENIE 0050.102.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im.ks.Jana Twardowskiego w Powidzku

ZARZĄDZENIE 0050.101.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Sylwii Sułek-Balcerzak - Dyrektora Publicznego Przedszkola "Zielona Dolina" w Żmigrodzie do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Publicznego Przedszkola "Zielona Dolina" w Żmigrodzie w granicach zwykłego zarządu

ZARZĄDZENIE 0050.100.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola "Zielona Dolina" w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.99.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Motwickiemu - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im.Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki w granicach zwykłego zarządu

ZARZĄDZENIE 0050.98.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

ZARZĄDZENIE 0050.97.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZANIE 0050.96.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania nad Budżetem Obywatelskim miasta Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.95.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie cofnięcia stypendium sportowego zawodnikowi klubu sportowego

ZARZĄDZENIE 0050.94.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie wyznaczenia Pani Gabrieli Maziarz do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie wyznaczenia Pani Elżbiety Rychlickiej do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im.ks.Jana Twardowskiego w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie wyznaczenia Pani Wioletty Makowiczuk do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziądzu w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie wyznaczenia Pana Wiktora Petruś do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Janusza Korczaka w Barkowie w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie wyznaczenia Pani Justyny Jurek-Miler do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie "Zielona Dolina" w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wynagrodzenia członków wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego w Żmigrodzie do przeprowadzenia głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Żmigrodu na 2018 r. oraz określenia jej trybu pracy i zadań

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania nieruchomości Gminy Żmigród w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia gruntu gminnego do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Żmigród lokali socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia gruntu Gminy Żmigród do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania udziału w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żmigrodzie przy pl.Wojska Polskiego 13-14

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie cofnięcia stypendium sportowego zawodnikowi klubu sportowego

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.ks.J.Twardowskiego w Powidzku

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.ks. J.Twardowskiego w Powidzku oraz regulaminu pracy Komisji

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Żmigrodu na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia gruntu do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia gruntu gminnego do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału Gminy Żmigród w niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Borzęcin

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola "Zielona Dolina" w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Referatu Oświaty - Pani Janinie Pastwik

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola "Zielona Dolina" oraz regulaminu pracy komisji

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółki Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej za 2016 rok Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność  ... na rzecz Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za rok obrachunkowy 2016

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród  na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadania w ramach wsparcia i rozwoju sportu na terenie Gminy Żmigród w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Żmigród za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie rokowań nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 marca 3017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Gminy Żmigród - Panu Zdzisławowi Średniawskiemu

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć, realizowanych przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzację wszelkich form aktywności fizycznej w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału Gminy Żmigród w nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Borzęcin

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z  dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania udzielonego upoważnienia Panu Ireneuszowi Pyczakowi – Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania udzielonego upoważnienia Panu Wiesławowi Kras – Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawem czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia gruntu gminnego do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia gruntu do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Skierewskiej – Specjaliście ds. wymiaru podatków

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Lucynie Hen – Inspektorowi ds. wymiaru podatków

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego lokal niemieszkalny, położony w Żmigrodzie w budynku przy ul. PKWN 27, będący własnością Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.01.2017 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zbędnego środka trwałego Gminy Żmigród


 
 
ilość odwiedzin: 4343521

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X