Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Edyta Cłapka

 

tel. 71/ 385-30-57 wew. 10
 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego  i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

 1. prowadzenia ksiąg stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów dla zdarzeń, które nastąpiły na terenie działania USC,
 2. prowadzenia akt zbiorowych i skorowidzów dla ksiąg stanu cywilnego,
 3. przechowywania ksiąg prowadzonych przez USC za okres 100 lat,
 4. przekazywanie ksiąg stuletnich do Archiwum Państwowego,
 5. aktualizowania przechowywanych ksiąg,
 6. sporządzania i wydawania odpisów akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 7. organizacja uroczystości ślubnych i nadawania imion oraz jubileuszowych związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim ( 25, 50-lecia itd.) i rocznicami urodzin ( 100-lecia),
 8. przyjmowanie oświadczeń woli w przypadkach przewidzianych prawem,
 9. prowadzenia procedury wydawania decyzji w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 10. prowadzenia korespondencji, w tym konsularnej,
 11. transkrybowanie zagranicznych aktów metrykalnych.
 12. prowadzenie spraw zmiany imion i nazwisk oraz wydawanie w tych sprawach decyzji,
 13. organizacja, sporządzanie dokumentacji i projektów uchwał organów gminy                 w zakresie zadań stanowiska.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2003-07-04 13:53:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2018-12-04 09:09:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki