Stanowisko ds. bhp i oc

Stanowisko ds. bhp  i oc

mgr Damian Michalak insp. ds. BHP i OC

tel. 71 385 30 57 wew. 24
 
 

Do zakresu działania stanowiska oc należy:

 1. nadzór nad stanem organizacji oraz wykonywaniem zadań w zakresie obrony cywilnej przez określone komórki organizacyjne wchodzące w skład Urzędu, jak również przez instytucje, zakłady pracy i organizacje społeczne działające na terenie gminy,
 2. opracowanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej, Planu Zarządzania Kryzysowego, Planu Operacyjnego Ochrony przed powodzią oraz regulaminu na czas „W”,
 3. organizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej,
 4. alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych na terenie gminy w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych,
 5. planowanie, rozdzielanie i realizacja w ramach limitów środków finansowych na zadania obrony cywilnej gminy,
 6. sprawowanie ogólnego nadzoru nad przygotowaniem do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 7. planowanie, organizacja oraz przygotowanie ewakuacji/przyjęcia ludności,
 8. gospodarka sprzętem obrony cywilnej znajdującym się w interwencyjnym magazynie obrony cywilnej,
 9. organizowanie współpracy elementów powszechnego systemu obrony cywilnej,
 10. współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją oraz z sąsiednimi gminami, monitorowanie występujących zagrożeń i prognozowanie rozwoju sytuacji,
 11. opracowywanie programów i procedur reagowania,
 12. opracowywanie i aktualizacja bazy informatycznej o zasadach sił i środków,
 13. ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach,
 14. planowanie i organizowanie szkoleń oraz ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego,
 15. prowadzenie spraw wynikających z ustaw: o stanie wojennym, o stanie wyjątkowym, o klęsce żywiołowej oraz innych aktów prawnych dotyczących tych spraw.

 

Do zakresu pracy związanego p.poż. należy:

 1. organizowanie okresowego przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w budynku Urzędu,
 2. szkolenie pracowników Urzędu z zakresu p.pożarowego,
 3. organizowanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronowej        w Urzędzie,
 4. kontrola stanu dróg i wyjść ewakuacyjnych budynku Urzędu Miejskiego,
 5. organizowanie próbnych alarmów ewakuacyjnych pracowników Urzędu Miejskiego,
 6. pilnowanie terminów aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Urzędu Miejskiego,
 7. udział w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną                    w Urzędzie Miejskim ,
 8. kontrola stanu ochrony p. pożarowej w Urzędzie.
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2003-07-04 14:30:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2017-09-07 08:24:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki