☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Skarbmik

Funkcję Skarbnika sprawuje mgr Anna Dobrowolska
Tel: 071 385 30 57

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające zwłaszcza na bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych oraz opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie polityki rachunkowości,
 2. organizacja i czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 5. opracowywanie we współpracy z Burmistrzem, z Zastępcą Burmistrza oraz Sekretarzem projektu budżetu gminy,
 6. uzgadnianie projektów uchwał organów gminy wywołujących skutki finansowe dla gminy,
 7. opracowywanie projektów uchwał organu gminy wynikających z kompetencji Referatu Finansowego,
 8. nadzorowanie zmian  w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
 9. analiza budżetu i informowanie Burmistrza i Zastępcy Burmistrza o jego realizacji,
 10. nadzór nad opracowywaniem zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 11. sprawowanie nadzoru nad pracą Referatu Finansowego,

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ballour Zeyad
(2003-06-30 13:12:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzywda Andrzej
(2014-02-26 09:15:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 168546