☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Poniedziałek 30.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Burmistrza 2018 r.

ZARZĄDZENIE 0050.240.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego za grunty i lokale użytkowe Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.239.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu gruntów Gminy Żmigród przeznaczonych do oddania w dzierżawę na kolejny okres

ZARZĄDZENIE 0050.238.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.237.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.228.2018 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.236.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród w 2019 roku

ZARZĄDZENIE 0050.235.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.234.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.233.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.232.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.231.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.230.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć realizowanych w szczególności przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzacji wszelkich form aktywności fizycznej w 2019 roku

ZARZĄDZENIE 0050.229.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.214.2018 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć realizowanych w szczególności przez kluby sportowe zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzacji wszelkich form aktywności fizycznej w 2019 roku

ZARZĄDZENIE 0050.228.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.227.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.226.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.225.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udostępniania informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.224.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.223.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.222.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Panu Wiesławowi Krasowi

ZARZĄDZENIE 0050.221.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.219.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia członków wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.218.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.217.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.216.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.215.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.214.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć, realizowanych w szczególności przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzacji wszelkich form aktywności fizycznej w 2019 roku

ZARZĄDZENIE 0050.213.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.212.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Żmigród na 2019 rok i lata następne

ZARZĄDZENIE 0050.211.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.210.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.209.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 listopada  2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.208.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.207.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.206.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.205.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.204.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Łapczyce

ZARZĄDZENIE 0050.203.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.202.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.201.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia gminnych gruntów rolnych do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE 0050.200.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.199.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.198.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.197.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.196.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.195.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.194.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.193.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Kondrackiej - Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom

ZARZĄDZENIE 0050.192.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Kondrackiej - Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

ZARZĄDZENIE 0050.191.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Kondrackiej - Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

ZARZĄDZENIE 0050.190.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Kondrackiej - Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

ZARZĄDZENIE 0050.188.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Kondrackiej - Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do prowadzenia wywiadu środowiskowego i odebrania oświadczenia majątkowego

ZARZĄDZENIE 0050.187.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Kondrackiej – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie w granicach zwykłego zarządu

ZARZĄDZENIE 0050.186.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.134.2018 dotyczące zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie

 

 

ZARZĄDZENIE 0050.183.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 1 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Marty Możdżeń-Kłos Dyrektora Gminnego Żłobka w Żmigrodzie do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Gminnego Żłobka w Żmigrodzie w granicach zwykłego zarządu

ZARZĄDZENIE 0050.182.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Żłobka w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.181.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 września 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

ZARZĄDZENIE 0050.180.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.179.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego na rzecz Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.178.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.177.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz oddania w użytkowanie wieczyste procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.176.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.175.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.174.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.173.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.171.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.172.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie 0050.184.2016 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Żmigród i jej jednostkach podległych

ZARZĄDZENIE 0050.170.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 września 2018 r. w sprawie odszkodowania za grunty, które przeszły na własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.169.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 września 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żmigród w drodze darowizny

ZARZĄDZENIE 0050.168.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.167.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.166.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.165.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.164.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.163.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.162.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.161.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.160.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.159.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.158.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 6 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do opracowania projektu Budżetu Gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.157.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu w tym korzystania z toru kolejowego na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 6/6 AM-5 obręb Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.156.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 września 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żmigród w drodze darowizny

ZARZĄDZENIE 0050.155.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.154.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.153.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Mularczyk - Dyrektorowi Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie w granicach zwykłego zarządu

ZARZĄDZENIE 0050.152.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.151.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żmigrodzie na lata 2018-2020

ZARZĄDZENIE 0050.150.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.149.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Żmigród za I półrocze 2018 roku

ZARZĄDZENIE 0050.148.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.147.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.146.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.145.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.144.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.143.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.142.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko dyrektora jednostki organizacyjnej Gminnego Żłobka w Żmigrodzie w wymiarze 1/2 etatu

ZARZĄDZENIE 0050.141.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.140.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej, własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.139.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.138.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.137.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

 

ZARZĄDZENIE 0050.135.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.134.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.133.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.132.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia członków wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.131.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.130.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.129.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.128.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.127.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.126.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.125.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.124.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Żmigród na lata 2019-2024

ZARZĄDZENIE 0050.123.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.122.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.121.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.120.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia garażu do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE 0050.119.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.118.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE 0050.117.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania nad Budżetem Obywatelskim miasta Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.116.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.115.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Zamelduj się w Gminie Żmigród"

ZARZĄDZENIE 0050.114.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim Żmigród aplikacji informatycznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ZARZĄDZENIE 0050.113.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.112.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.111.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie 0050.65.2018 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na terenie Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.110.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego w Żmigrodzie do przeprowadzenia głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach budżetu Obywatelskiego Żmigrodu na 2019 r. oraz określenie jej trybu pracy i zadań

ZARZĄDZENIE 0050.109.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

ZARZĄDZENIE 0050.108.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu niemieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.107.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu niemieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.106.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.105.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do Budżetu obywatelskiego w mieście Żmigród w 2019 roku"

ZARZĄDZENIE 0050.104.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.103.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.102.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz oddania w użytkowanie wieczyste procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.101.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.100.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Żmigrodu dotyczących realizacji projektu pn. "Budżet Obywatelski w mieście Żmigród w 2019 roku"

ZARZĄDZENIE 0050.99.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.98.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.97.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.96.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.95.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.94.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.93.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.92.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.91.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.90.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.89.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.88.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.87.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.86.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.85.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za rok obrachunkowy 2017

ZARZĄDZENIE 0050.84.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.83.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.82.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.81.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.80.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.79.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.78.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.77.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.76.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.75.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.74.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.73.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.72.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.71.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.70.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.69.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.68.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.67.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej za 2017 rok Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.66.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.65.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie 0050.23.2018 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na terenie Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.64.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.63.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.62.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.61.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie nabycia gruntu pod poszerzenie publicznego ciągu pieszo-rowerowego

ZARZĄDZENIE 0050.60.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.59.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.58.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie nabycia gruntu pod gminną drogę wewnętrzną

ZARZĄDZENIE 0050.57.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.56.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.55.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.54.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.53.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji i Organizacji Pozarządowych - Pani Małgorzacie Kosińskiej

ZARZĄDZENIE 0050.52.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Panu Wiesławowi Kras

ZARZĄDZENIE 0050.51.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia gruntu gminnego do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE 0050.50.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.49.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia 0050.47.2017 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółki Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie sp. z o.o.

ZARZĄDZENIE 0050.48.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Żmigród za 2017 rok

ZARZĄDZENIE 0050.47.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadania w ramach wsparcia i rozwoju sportu na terenie Gminy Żmigród w 2018 roku

ZARZĄDZENIE 0050.46.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.45.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia gminnych gruntów rolnych do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE 0050.44.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.43.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Zamelduj się w Gminie Żmigród"

ZARZĄDZENIE 0050.42.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli, organizatorów kursów, seminariów lub innych form doskonalenia zawodowego objętych dofinansowaniem w 2018 roku

ZARZĄDZENIE 0050.41.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal lekcyjnych znajdujących się w budynkach szkolnych

ZARZĄDZENIE 0050.40.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.39.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.38.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.37.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.36.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.35.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.34.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.33.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na terenie Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.32.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.31.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.30.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć, realizowanych przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzację wszelkich form aktywności fizycznej w 2018 roku

ZARZĄDZENIE 0050.29.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.28.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

ZARZĄDZENIE 0050.27.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.26.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

 

ZARZĄDZENIE 0050.24.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.23.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.22.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.21.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.20.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.19.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Kondrackiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

ZARZĄDZENIE 0050.18.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Lucynie Hen - Inspektorowi ds. wymiaru podatków

ZARZĄDZENIE 0050.17.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Skierewskiej - Inspektorowi ds. wymiaru podatków

ZARZĄDZENIE 0050.16.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.15.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Ewelinie Kondrackiej - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie w granicach zwykłego zarządu

ZARZĄDZENIE 0050.14.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pani Eweliny Kondrackiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.13.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Kondrackiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

ZARZĄDZENIE 0050.12.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Kondrackiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom

ZARZĄDZENIE 0050.11.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Kondrackiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

ZARZĄDZENIE 0050.10.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Kondrackiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do prowadzenia wywiadu środowiskowego i odebrania oświadczenia majątkowego

ZARZĄDZENIE 0050.9.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE 0050.8.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Marii Pelc - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.7.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Marii Pelc - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.6.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz oddania w użytkowanie wieczyste procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.5.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz oddania w użytkowanie wieczyste procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.4.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz oddania w użytkowanie wieczyste procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.3.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.2.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 0050.1.2018 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Żmigród

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2018-01-02 13:11:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2019-09-03 13:10:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 167938