- Opis

- Projekt rozbiórki

- Plan Zagospodarowanie terenu

- Monitoring

- Nagłośnienie

- Oświetlenie zewnętrzne

- Boisko wielofunkcyjne

- Instalacje wodno - kanlizacyjne

- Niecka

- Brodzik

- Zjeżdzalnie

- Budynek główny

- Budynek główny wnętrza

- Budynek główny - instalacje eletryczne

- Budynek techniczny

- Budynek techniczny - instalacje elektryczne

- Zbiornik buforowy

- Kolektory

- Zdjęcia obiektu

- Pozwolenia i uzgodnienia 1

- Pozwolenia i uzgodnienia 2

 

STWIORB

Przedmiar - wersja pdf

Przedmiar - wersja ath

Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Pytania i odpowiedzi 1 - UWAGA zmiana terminu składania ofert !

zaktualizowany opis projektu budowlanego 

- stolarka okienna w budynku technicznym

- decyzja - wycinka drzew

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Pytania i odpowiedzi 2

- zaktualizowany rysunke B4a' - atrakcje basenowe

- daszki aluminiowe - 1

- daszki aluminiowe - 2

- konstrukcja dachu - budynek techniczny

 

Pytania i odpowiedzi 3 - UWAGA zmiana terminu składania ofert do dnia 11.12.2012 r.

- rzut konstrukcji dachowej - budynek techniczny

- rzut konstrukcji dachowej - płyta żelbetowa

- budynek techniczny - rysunki

- budynek główny - rysunki

- monitoring

- nagłosnienie

- zbiornik buforowy - uzupełnienie

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Pytania i odpowiedzi 4

- brodziki wejściowe

- brodzik

- niecka

- konstrukcja płyt komór technicznych

 

Pytania i odpowiedzi 5 (ostatnie zbiorcze zestawienie wszystkich pytań i odpowiedzi) 

- ogrodzenie terenu

- trasy kablowe

- aktualny wykaz rysunków do projektu

- fundamenty zjeżdżalni

- K1a

- opis wykończenia ścian wewnętrznych

 

OTWARCIE OFERT - zbiorcze zestawienie ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wytworzył:
Udostępnił:
Pilarski Paweł
(2012-11-06 14:27:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pilarski Paweł
(2013-01-04 12:15:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki