☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Poniedziałek 06.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Burmistrza 2020 r.

ZARZĄDZENIE 0050.46.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.44.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia gruntów Gminy Żmigród do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.42.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia zabudowanych nieruchomości Gminy Żmigród do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE 0050.41.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE 0050.40.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.39.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia lokalu niemieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.38.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.37.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia gruntów Gminy Żmigród do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.36.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.35.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.33.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy

ZARZĄDZENIE 0050.32.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.31.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.29.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością - II nabór ogłoszonego Zarządzeniem nr 0050.6.2020 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 13 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE 0050.28.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.27.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Morzęcino na terenie Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.26.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Dobrosławice na terenie Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.25.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.24.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.23.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.22.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.21.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.20.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.19.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.18.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy

ZARZĄDZENIE 0050.17.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.16.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia budynku garażowego do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.15.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć realizowanych w szczególności przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzacji wszelkich form aktywności fizycznej w 2020 r.

ZARZĄDZENIE 0050.14.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród w 2020 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością na rok 2020 - określone w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.265.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE 0050.13.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przedłożenie projektów uchwał Rady Miejskie w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.11.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Skierewskiej - Inspektorowi ds. wymiaru podatków

ZARZĄDZENIE 0050.10.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Lucynie Hen - Inspektorowi ds. wymiaru podatku

ZARZĄDZENIE 0050.9.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród w 2020 r.  w zakresie kultury, sztuki, podtrzymywania tradycji narodowej i kulturowej na rok 2020 - określone w Zarządzeniu nr 0050.236.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 21 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE 0050.8.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.7.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.6.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością - II nabór

ZARZĄDZENIE 0050.5.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.4.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE 0050.3.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród w 2020 r. w następujących zakresach:

a) Ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością - określonego w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.253.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 3 grudnia 2019 r.

b) Upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020 - określonego Zarządzeniem nr 0050.241.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 21 listopada 2019 r. oraz w Zarządzeniu nr 0050.254.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 3 grudnia 2019 r.

c) Realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 - określonego w Zarządzeniu nr 0050.238.2019 Burmistrza Gminy Żmigród  z dnia 21 listopada 2019 r. oraz w Zarządzeniu nr 0050.252.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 3 grudnia 2019 r.

d) Pomocy społecznej na rok 2020 - określonego w Zarządzeniu nr 0050.240.2019 Burmistrza Gminy Żmigród  z dnia 21 listopada 2019 r. oraz w Zarządzeniu nr 0050.251.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 3 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE 0050.2.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Sanie na terenie Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.1.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok


 
 
ilość odwiedzin: 4343680

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X