Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród - działka nr 62/3 AM 1 obręb Książęca Wieś element menu 2023-11-20 13:27:14 UTWORZENIE
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu - działka nr 56/6 AM 13 obręb Żmigród element menu 2023-11-20 09:09:46 UTWORZENIE
Statut Sołectw dokument HTML 2023-11-17 10:09:36 MODYFIKACJA
Statut Sołectw element menu 2023-11-17 10:09:36 MODYFIKACJA
Statut Sołectw dokument HTML 2023-11-17 10:09:34 MODYFIKACJA
Statut Sołectw element menu 2023-11-17 10:09:34 MODYFIKACJA
Konsultacje społeczne dotyczące opracowania "Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia" (PZM MOFW) element menu 2023-11-17 10:08:02 MODYFIKACJA
KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD element menu 2023-11-17 10:08:00 MODYFIKACJA
Status Sołectw dokument HTML 2023-11-16 08:58:12 MODYFIKACJA
Status Sołectw zarchiwizowany element menu 2023-11-16 08:58:12 MODYFIKACJA
Statut Sołectw dokument HTML 2023-11-16 08:57:29 MODYFIKACJA
Statut Sołectw element menu 2023-11-16 08:57:29 MODYFIKACJA
Statut Sołectw dokument HTML 2023-11-16 08:57:23 MODYFIKACJA
Statut Sołectw element menu 2023-11-16 08:57:23 MODYFIKACJA
Status Sołectw dokument HTML 2023-11-16 08:56:47 MODYFIKACJA