Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Status Sołectw zarchiwizowany element menu 2023-11-16 08:56:47 MODYFIKACJA
Status Sołectw dokument HTML 2023-11-16 08:56:02 UTWORZENIE
Status Sołectw zarchiwizowany element menu 2023-11-16 08:56:02 MODYFIKACJA
Status Sołectw zarchiwizowany element menu 2023-11-16 08:55:20 UTWORZENIE
Statut Sołectw element menu 2023-11-16 08:54:29 MODYFIKACJA
Statut Sołectw dokument HTML 2023-11-16 08:48:30 MODYFIKACJA
Statut Sołectw element menu 2023-11-16 08:48:30 MODYFIKACJA
Statut Sołectw dokument HTML 2023-11-16 08:48:23 MODYFIKACJA
Statut Sołectw element menu 2023-11-16 08:48:23 MODYFIKACJA
Statut Sołectw dokument HTML 2023-11-16 08:46:19 MODYFIKACJA
Statut Sołectw element menu 2023-11-16 08:46:19 MODYFIKACJA
Statut Sołectw dokument HTML 2023-11-16 08:34:23 MODYFIKACJA
Statut Sołectw element menu 2023-11-16 08:34:23 MODYFIKACJA
KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ŻMIGRÓD NA LATA 2022-2032 element menu 2023-11-16 08:27:53 MODYFIKACJA
Konsultacje Społeczne w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji element menu 2023-11-16 08:27:50 MODYFIKACJA