Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Żmigród - działka nr 30/1 AM 1 obręb Książęca Wieś element menu 2023-11-10 12:48:28 UTWORZENIE
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Żmigród - działka nr 689/7 AM 1 obręb Radziądz element menu 2023-11-10 12:46:35 UTWORZENIE
Ogłoszenie o pierwszych przetargach na sprzedaż nieruchomości Gminy Żmigród - działki nr: 114/4,114/5, 114/6, 114/8, 114/9, 114/10, 114/11, 114/12 AM 1 obręb Książęca Wieś element menu 2023-11-10 12:34:24 UTWORZENIE
Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Żmigród - działka nr 169/2 AM 1 obręb Borzęcin element menu 2023-11-10 12:20:37 UTWORZENIE
Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Żmigród - działka nr 175/2 AM 1 obręb Borzęcin element menu 2023-11-10 12:19:25 UTWORZENIE
OBWIESZCZENIE zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "„Gatka – Radziądz – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa drogi powiatowej nr 1320D” (część działek drogowych nr 223 AM-1 obręb Gatka, nr 495/1, nr 495/2 AM-1 obręb Radziądz”. element menu 2023-11-09 15:23:26 MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "„Gatka – Radziądz – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa drogi powiatowej nr 1320D” (część działek drogowych nr 223 AM-1 obręb Gatka, nr 495/1, nr 495/2 AM-1 obręb Radziądz”. element menu 2023-11-09 15:21:20 UTWORZENIE
Petycje dokument HTML 2023-11-09 12:28:59 MODYFIKACJA
Petycje element menu 2023-11-09 12:28:59 MODYFIKACJA
Petycje dokument HTML 2023-11-09 12:28:24 MODYFIKACJA
Petycje element menu 2023-11-09 12:28:24 MODYFIKACJA
nowe podmenu element menu 2023-11-09 12:25:58 USUNIĘCIE
nowe podmenu element menu 2023-11-09 12:25:52 USUNIĘCIE
nowe podmenu element menu 2023-11-09 12:25:44 USUNIĘCIE
brak danych dokument HTML 2023-11-09 12:25:38 UTWORZENIE