☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Środa 22.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Burmistrza 2019 r.

ZARZĄDZENIE 0050.61.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia gminnych gruntów rolnych do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE 0050.60.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.59.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.58.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

ZARZĄDZENIE 0050.57.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy  Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.56.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia oględzin w obiektach użytkowanych przez MKS Piast Żmigród w związku z wydatkowaniem środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.55.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.54.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.53.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.52.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy  Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.51.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.50.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy  Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.49.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.48.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

ZARZĄDZENIE 0050.47.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Żmigród za rok 2018 roku

ZARZĄDZENIE 0050.46.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE 0050.45.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.44.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Miejskiej w Żmigrodzie tabletów do użytku służbowego

ZARZĄDZENIE 0050.43.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia gruntu Gminy Żmigród do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE 0050.42.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.41.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.40.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezbudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.39.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za używanie lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.38.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Żłobka w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.37.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.36.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli, organizatorów kursów, seminariów lub innych form doskonalenia zawodowego objętych dofinansowaniem w 2019 roku

ZARZĄDZENIE 0050.35.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy  Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.34.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy  Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.33.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.32.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.31.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia przez Gminę Żmigród pożyczki organizacji pozarządowej Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" z siedzibą w Świdnicy

ZARZĄDZENIE 0050.30.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie rokowań nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.29.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.28.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.27.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.26.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia gruntu Gminy Żmigród do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE 0050.25.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.24.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia gminnych gruntów rolnych do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE 0050.23.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego Tauron Dystrybucja S.A.

ZARZĄDZENIE 0050.22.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.21.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

Zarządzenie 0050.21.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.20.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej lokale niemieszkalne, położone w Żmigrodzie przy ul. Poznańskiej nr 8, będące własnością Gminy Żmigród

Zarządzenie 0050.19.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

Zarządzenie 0050.18.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie 0050.17.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

Zarządzenie 0050.16.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

Zarządzenie 0050.15.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie 0050.11.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Powidzko na terenie Gminy Żmigród

Zarządzenie 0050.14.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Żmigród

Zarządzenie 0050.13.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

 

Zarządzenie 0050.11.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Powidzko na terenie Gminy Żmigród

Zarządzenie 0050.10.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród

 

Zarządzenie 0050.8.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia gminnych gruntów rolnych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 0050.7.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste stanowiącej własność Gminy Żmigród

Zarządzenie 0050.6.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów oraz paliw niedopuszczalnych do spalania w paleniskach domowych położonych na terenie Gminy Żmigród

Zarządzenie 0050.5.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Skierewskiej - Inspektorowi ds. wymiaru podatków

Zarządzenie 0050.4.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Lucynie Hen - Inspektorowi ds. wymiaru podatku

Zarządzenie 0050.3.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

Zarządzenie 0050.2.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

Zarządzenie 0050.1.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie


 
 
ilość odwiedzin: 3880374

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X