Zarządzenia Burmistrza 2019 r.

ZARZĄDZENIE 0050.260.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.259.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.258.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE 0050.257.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Pani Barbary Korzeniowskiej do zastępowania p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE 0050.256.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia gruntu do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

ZARZĄDZENIE 0050.254.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 grudnia 2019 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.241.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020

ZARZĄDZENIE 0050.253.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 grudnia 2019 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.237.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością na rok 2020

ZARZĄDZENIE 0050.252.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 grudnia 2019 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.238.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2020

ZARZĄDZENIE 0050.251.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 grudnia 2019 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.240.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu udzielania pomocy społecznej na rok 2020

ZARZĄDZENIE 0050.250.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 grudnia 2019 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.236.2019 Burmistrza Gminy Żmigród w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i kulturowej na rok 2020

ZARZĄDZENIE 0050.249.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa w Sołectwie Morzęcino na terenie Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.248.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wynagrodzenia członków wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.247.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.246.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.245.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.244.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

 

 

ZARZĄDZENIE 0050.242.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 listopada2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.241.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020

ZARZĄDZENIE 0050.240.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu udzielania pomocy społecznej na rok 2020

ZARZĄDZENIE 0050.239.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 listopada2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.238.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2020

ZARZĄDZENIE 0050.237.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością na rok 2020

ZARZĄDZENIE 0050.236.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i kulturowej na rok 2020

ZARZĄDZENIE 0050.235.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.234.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.233.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.216.2019 Burmistrza Gminy Żmigród w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE 0050.232.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE 0050.231.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wysokości odszkodowania za grunt, który przeszedł z mocy prawa na własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.230.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.229.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie rokowań nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.228.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.227.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

 

ZARZĄDZENIE 0050.225.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Bychowo

ZARZĄDZENIE 0050.224.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Sanie

ZARZĄDZENIE 0050.223.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.222.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Żmigród na 2020 rok i lata następne

ZARZĄDZENIE 0050.221.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.220.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.219.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

 

ZARZĄDZENIE 0050.217.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.216.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE 0050.215.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 października 2019 r. w sprawie realizacji akcji promocyjnej Wyprawka dla Żmigrodzian "Witaj maleństwo"

ZARZĄDZENIE 0050.214.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia gruntu do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE 0050.213.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia gruntu Gminy Żmigród do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.212.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia gruntu Gminy Żmigród do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE 0050.211.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia gruntu Gminy Żmigród do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.210.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa

ZARZĄDZENIE 0050.209.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.208.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 października r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.207.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kędzie na terenie Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.206.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 października r. w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania nad Budżetem Obywatelskim w mieście Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.205.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 października r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.204.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 października r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.203.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 października r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.202.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 października r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.201.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 października r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.200.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 października r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.199.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 października r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.198.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 października r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zbędnego środka trwałego Gminy Żmigród jakim jest samochód specjalny pożarniczy marki MERCEDES DAIMLER-BENZ

ZARZĄDZENIE 0050.197.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 października r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.196.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 października r. zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Żmigród

 

 

ZARZĄDZENIE 0050.193.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.192.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.191.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.190.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ruda Żmigrodzka na terenie Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.189.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.188.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.187.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wynajmu hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku oraz przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

ZARZĄDZENIE 0050.186.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wynajmu Hali Sportowej przy ul. Sienkiewicza 6 w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.185.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia lokalu niemieszkalnego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy

ZARZĄDZENIE 0050.184.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia lokalu niemieszkalnego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy

ZARZĄDZENIE 0050.183.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE 0050.182.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE 0050.181.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE 0050.180.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE 0050.179.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE 0050.178.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej

 

ZARZĄDZENIE 0050.176.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 20 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE 0050.175.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 września 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

ZARZĄDZENIE 0050.174.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.173.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.172.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia gruntu rolnego do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE 0050.171.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.170.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.169.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.168.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.167.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.166.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.165.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.164.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.163.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.162.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zbędnych środków trwałych Gminy Żmigród jakimi są samochody specjalne pożarnicze marki: MERCEDES DAIMLER-BENZ, STAR A 26P, STAR 266

ZARZĄDZENIE 0050.161.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania i korzystania z Żmigrodzkiej Karty Seniora na terenie Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.160.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków

ZARZĄDZENIE 0050.159.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE 0050.158.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa

ZARZĄDZENIE 0050.157.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia działki rolnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.156.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego w Żmigrodzie do przeprowadzenia głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Żmigrodu na 2020 r. oraz określenia jej trybu pracy i zadań

ZARZĄDZENIE 0050.155.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 września 2019 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.154.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.153.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości odszkodowania za grunty, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.152.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.151.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.150.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.149.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Gminy Żmigród - Panu Jerzemu Siudzie

ZARZĄDZENIE 0050.148.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.147.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości odszkodowania za grunt, który przeszedł z mocy prawa na własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.146.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.145.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Żmigród za I półrocze za 2019 roku

ZARZĄDZENIE 0050.144.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.143.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku - Pani Elżbiecie Rychlickiej do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku w granicach zwykłego zarządu

ZARZĄDZENIE 0050.142.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

ZARZĄDZENIE 0050.141.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Pani Wioletty Makowiczuk do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziądzu w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE 0050.140.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Pani Gabrieli Maziarz do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE 0050.139.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.138.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.137.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.136.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"

ZARZĄDZENIE 0050.135.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Dorocie Jakusztowicz - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki w granicach zwykłego zarządu

ZARZĄDZENIE 0050.134.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.133.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Lidii Ratajczyk - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku  do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki w granicach zwykłego zarządu

ZARZĄDZENIE 0050.132.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

ZARZĄDZENIE 0050.131.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Motwickiemu - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku  do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki w granicach zwykłego zarządu

ZARZĄDZENIE 0050.130.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

ZARZĄDZENIE 0050.129.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.128.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.127.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.126.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.125.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.124.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.123.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.122.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia56 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.121.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli rozliczenia dotacji celowych udzielanych na zadania publiczne w roku 2017 i 2018 w ramach wsparcia i rozwoju sportu na terenie Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.120.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.119.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.118.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.117.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.116.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Żmigród lokali socjalnych

ZARZĄDZENIE 0050.115.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.114.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.113.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.112.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do "Budżetu obywatelskiego w mieście Żmigród w 2020 roku"

ZARZĄDZENIE 0050.111.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zlecenia usługi promocyjnej Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.110.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Zamelduj się w Gminie Żmigród"

ZARZĄDZENIE 0050.109.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółki Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie Sp. z o.o.

ZARZĄDZENIE 0050.108.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wynagrodzenia członków wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.107.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.106.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.105.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.104.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Żmigród dotyczących realizacji projektu pn. "Budżet obywatelski w mieście Żmigród w 2020 roku"

ZARZĄDZENIE 0050.103.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.102.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.101.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wydzielenia socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.100.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie przekazania nieruchomości Gminy Żmigród w użyczenie

ZARZĄDZENIE 0050.99.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli rozliczania dotacji celowych udzielanych na zadania publiczne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

ZARZĄDZENIE 0050.98.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.97.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.96.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.95.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.94.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.93.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.92.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.91.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.90.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.89.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.88.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.87.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.86.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.85.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.84.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia działki niezabudowanej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.83.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia gminnych gruntów rolnych do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE 0050.82.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie nabycia ruchomości na rzecz Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.81.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za rok obrachunkowy 2018

ZARZĄDZENIE 0050.80.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.79.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.78.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

ZARZĄDZENIE 0050.77.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.76.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.75.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.74.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.73.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.72.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Żmigród - Pana Zdzisława Średniawskiego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.71.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Gminy Żmigród - Panu Zdzisławowi Średniawskiemu

ZARZĄDZENIE 0050.70.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Żmigród - Panu Zdzisławowi Średniawskiemu

ZARZĄDZENIE 0050.69.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.68.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia Pana Wiktora Petruś do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE 0050.67.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

ZARZĄDZENIE 0050.66.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.65.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.64.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z działalności finansowej za 2018 rok Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.63.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie oraz regulaminu pracy komisji

ZARZĄDZENIE 0050.62.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku oraz regulaminu pracy komisji

ZARZĄDZENIE 0050.61.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia gminnych gruntów rolnych do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE 0050.60.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.59.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.58.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

ZARZĄDZENIE 0050.57.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy  Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.56.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia oględzin w obiektach użytkowanych przez MKS Piast Żmigród w związku z wydatkowaniem środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.55.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.54.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.53.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.52.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy  Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.51.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.50.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy  Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.49.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.48.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

ZARZĄDZENIE 0050.47.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Żmigród za rok 2018 roku

ZARZĄDZENIE 0050.46.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE 0050.45.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.44a.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ZARZĄDZENIE 0050.44.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Miejskiej w Żmigrodzie tabletów do użytku służbowego

ZARZĄDZENIE 0050.43.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia gruntu Gminy Żmigród do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE 0050.42.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.41.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.40.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezbudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.39.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za używanie lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.38.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Żłobka w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.37.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.36.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli, organizatorów kursów, seminariów lub innych form doskonalenia zawodowego objętych dofinansowaniem w 2019 roku

ZARZĄDZENIE 0050.35.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy  Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.34.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy  Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.33.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.32.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.31.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia przez Gminę Żmigród pożyczki organizacji pozarządowej Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" z siedzibą w Świdnicy

ZARZĄDZENIE 0050.30.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie rokowań nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.29.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.28.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.27.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.26.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia gruntu Gminy Żmigród do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE 0050.25.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.24.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia gminnych gruntów rolnych do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE 0050.23.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego Tauron Dystrybucja S.A.

ZARZĄDZENIE 0050.22.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.21.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

Zarządzenie 0050.21.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.20.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej lokale niemieszkalne, położone w Żmigrodzie przy ul. Poznańskiej nr 8, będące własnością Gminy Żmigród

Zarządzenie 0050.19.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

Zarządzenie 0050.18.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie 0050.17.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

Zarządzenie 0050.16.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok

Zarządzenie 0050.15.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie 0050.11.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Powidzko na terenie Gminy Żmigród

Zarządzenie 0050.14.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Żmigród

Zarządzenie 0050.13.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

 

Zarządzenie 0050.11.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Powidzko na terenie Gminy Żmigród

Zarządzenie 0050.10.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród

 

Zarządzenie 0050.8.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia gminnych gruntów rolnych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 0050.7.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste stanowiącej własność Gminy Żmigród

Zarządzenie 0050.6.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów oraz paliw niedopuszczalnych do spalania w paleniskach domowych położonych na terenie Gminy Żmigród

Zarządzenie 0050.5.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Skierewskiej - Inspektorowi ds. wymiaru podatków

Zarządzenie 0050.4.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Lucynie Hen - Inspektorowi ds. wymiaru podatku

Zarządzenie 0050.3.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

Zarządzenie 0050.2.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz sprzedaży procentowego udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Żmigród

Zarządzenie 0050.1.2019 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

Wytworzył:
Marta Chorzępa
(2021-03-26)
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2019-01-22 10:33:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Chorzępa Marta
(2021-03-26 10:33:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki