☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Poniedziałek 30.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Burmistrza 2020 r.

ZARZĄDZENIE 0050.198.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.197.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.196.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego za grunty i lokale użytkowe Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.192.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie przedsięwzięć, realizowanych przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzacji wszelkich form aktywności fizycznej w 2021 roku

ZARZĄDZENIE 0050.191.12020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 grudnia 2020 r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.190.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.189.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.188.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wynagrodzenia członków wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.187.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Sołtysa

ZARZĄDZENIE 0050.186.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.185.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.184.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 03 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia gruntu Gminy Żmigród do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.183.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 03 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia garażu do oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE 0050.182.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 02 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 20.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia przez Gminę Żmigród pożyczki organizacji pozarządowej Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" z siedzibą w Świdnicy

ZARZĄDZENIE 0050.181.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.180.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.179.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.178.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.177.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.176.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.175.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.174.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.173.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Rady Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.172.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 17 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.171.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia gruntu do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.170.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Żmigród na 2021 rok

ZARZĄDZENIE 0050.169.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Żmigród na 2021 rok i lata następne

ZARZĄDZENIE 0050.168.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.167.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.166.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.165.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.164.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 października 2020 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.163.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.162.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.161.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.160.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania na Budżet Obywatelski miasta Żmigród na 2021 rok

ZARZĄDZENIE 0050.159.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.157.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora Programu "Żmigrodzka Rodzina na 5 +"

ZARZĄDZENIE 0050.156.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie sfinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE 0050.155.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego w Żmigrodzie do przeprowadzenia głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Żmigrodu na 2021 rok. oraz określenia jej trybu pracy i zadań

ZARZĄDZENIE 0050.154.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 października 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.153.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.152.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.151.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

ZARZĄDZENIE 0050.150.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.148.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.147.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.146.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.27.2018 Burmistrza Gminy Żmigród dotyczącego powołania Zespołu ds. Promocji w Żmigrodzie z dnia 14 lutego 2018r.

ZARZĄDZENIE 0050.145.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE 0050.144.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.143.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.142.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.141.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.140.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.139.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.138.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 4 września 2020 r. w sprawie obniżenia ceny udziału Gminy Żmigród w niezabudowanej nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE 0050.137.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do "Budżetu obywatelskiego w mieście Żmigród w 2021 roku"

ZARZĄDZENIE 0050.136.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie podłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.135.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.134.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.133.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do opracowania projektu Budżetu Gminy na 2021 rok

ZARZĄDZENIE 0050.131.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.130.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonywania Budżetu Gminy Żmigród za I półrocze 2020 roku część 1 - część 2

ZARZĄDZENIE 0050.128.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE 0050.127.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie: obejmowania i sprawowania  Patronatu Honorowego przez Burmistrza Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.126.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami  budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.125.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.124.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.123.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Żmigród dotyczących realizacji projektu pn. ,,Budżet obywatelski w mieście Żmigród w 2021 roku''

ZARZĄDZENIE 0050.122.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.121.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia pomieszczeń niemieszkalnych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE 0050.120.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.119.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.118.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wynagrodzenia członków wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego

ZARZĄDZENIE 0050.117.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.116.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.115.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.114.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.113.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE 0050.112.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE 0050.111.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.73.2020 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 21 maja 2020 r w sprawie wznowienia działalności Gminnego Żłobka w Żmigrodzie od dnia 25.05.2020 r. i ustalenia procedur bezpieczeństwa w związku z COVID-19

ZARZĄDZENIE 0050.110.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia lokalu niemieszkalnego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy

ZARZĄDZENIE 0050.109.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia lokalu niemieszkalnego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy

ZARZĄDZENIE 0050.108.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia lokalu niemieszkalnego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy

ZARZĄDZENIE 0050.107.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia lokalu niemieszkalnego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy

ZARZĄDZENIE 0050.106.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 08 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.105.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.104.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Żmigród na lata 2021 - 2029

ZARZĄDZENIE 0050.103.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w prawach do nieruchomości wspólnej, położonej w Żmigrodzie przy ul. Poprzecznej 2

ZARZĄDZENIE 0050.102.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości Gminy Żmigród do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.101.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.100.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.27.2018 Burmistrza Gminy Żmigród dotyczącego powołania Zespołu ds. Promocji w Żmigrodzie z dnia 14 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE 0050.99.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.98.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Gminy Żmigród - Panu Jerzemu Siudzie

ZARZĄDZENIE 0050.97.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.96.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.95.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.94.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.93.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych na terenie gminy Żmigród w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

ZARZĄDZENIE 0050.91.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.90.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

ZARZĄDZENIE 0050.89.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie - Pani Lili Maciocha do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie w granicach zwykłego zarządu

ZARZĄDZENIE 0050.88.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Powidzku - Pani Elżbiecie Rychlickiej do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Powidzku w granicach zwykłego zarządu

ZARZĄDZENIE 0050.87.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pani Barbary Korzeniowskiej do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE 0050.86.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pana Wiktora Petruś do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE 0050.85.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.84.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.83.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.82.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Zamelduj się w Gminie Żmigród"

ZARZĄDZENIE 0050.81.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie rokowań nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.80.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.79.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału gminy Żmigród w niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Borzęcin

ZARZĄDZENIE 0050.78.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.77.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli przewoźników drogowych, którym Burmistrz Gminy Żmigród udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

ZARZĄDZENIE 0050.76.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.75.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

ZARZĄDZENIE 0050.74.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie

ZARZĄDZENIE 0050.73.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wznowienia działalności Gminnego Żłobka w Żmigrodzie od dnia 25.05.2020 r. i ustalenia procedur bezpieczeństwa w związku z COVID-19

ZARZĄDZENIE 0050.72.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród za 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.71.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia gruntów Gminy Żmigród do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.70.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród za 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.68.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie - cz. I

ZARZĄDZENIE 0050.68.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie - cz. II

ZARZĄDZENIE 0050.67.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.66.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania zadań publicznych w 2019 r. przez Fundację dla Kobiet ,,Dobra Dusza" w związku z wydatkowaniem środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.65.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.64.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego

ZARZĄDZENIE 0050.63.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.62.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.61.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.60.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.59.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.58.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 24 kwietnia 202 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.47.2017 w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykowanywania aktem założycielskim spółki Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZARZĄDZENIE 0050.57.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.55.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.54.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy przedsiębiorcom poprzez ustalenie zasad obniżenia czynszu najmu lub dzierżawy na nieruchomości gminne w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców lub dzierżawców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii

ZARZĄDZENIE 0050.53.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości Gminy Żmigród do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE 0050.52.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.51.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.50.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.49.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.48.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Żmigród za 2019 rok

ZARZĄDZENIE 0050.47.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.46.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.45.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości Gminy Żmigród do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE 0050.44.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia gruntów Gminy Żmigród do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.43.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród, na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego: Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.42.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia zabudowanych nieruchomości Gminy Żmigród do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE 0050.41.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE 0050.40.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.39.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia lokalu niemieszkalnego do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.38.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.37.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia gruntów Gminy Żmigród do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.36.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.35.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.33.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy

ZARZĄDZENIE 0050.32.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.31.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.29.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością - II nabór ogłoszonego Zarządzeniem nr 0050.6.2020 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 13 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE 0050.28.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.27.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Morzęcino na terenie Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.26.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Dobrosławice na terenie Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.25.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Żmigród prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE 0050.24.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

ZARZĄDZENIE 0050.23.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.22.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.21.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.20.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.19.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.18.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy

ZARZĄDZENIE 0050.17.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.16.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia budynku garażowego do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

ZARZĄDZENIE 0050.15.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć realizowanych w szczególności przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzacji wszelkich form aktywności fizycznej w 2020 r.

ZARZĄDZENIE 0050.14.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród w 2020 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością na rok 2020 - określone w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.265.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE 0050.13.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przedłożenie projektów uchwał Rady Miejskie w Żmigrodzie

ZARZĄDZENIE 0050.11.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Skierewskiej - Inspektorowi ds. wymiaru podatków

ZARZĄDZENIE 0050.10.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Lucynie Hen - Inspektorowi ds. wymiaru podatku

ZARZĄDZENIE 0050.9.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród w 2020 r.  w zakresie kultury, sztuki, podtrzymywania tradycji narodowej i kulturowej na rok 2020 - określone w Zarządzeniu nr 0050.236.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 21 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE 0050.8.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.7.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.6.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością - II nabór

ZARZĄDZENIE 0050.5.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.4.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE 0050.3.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żmigród w 2020 r. w następujących zakresach:

a) Ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością - określonego w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Żmigród nr 0050.253.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 3 grudnia 2019 r.

b) Upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020 - określonego Zarządzeniem nr 0050.241.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 21 listopada 2019 r. oraz w Zarządzeniu nr 0050.254.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 3 grudnia 2019 r.

c) Realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 - określonego w Zarządzeniu nr 0050.238.2019 Burmistrza Gminy Żmigród  z dnia 21 listopada 2019 r. oraz w Zarządzeniu nr 0050.252.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 3 grudnia 2019 r.

d) Pomocy społecznej na rok 2020 - określonego w Zarządzeniu nr 0050.240.2019 Burmistrza Gminy Żmigród  z dnia 21 listopada 2019 r. oraz w Zarządzeniu nr 0050.251.2019 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 3 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE 0050.2.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Sanie na terenie Gminy Żmigród

ZARZĄDZENIE 0050.1.2020 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2020 rok

Wytworzył:
MARTA CHORZĘPA
Udostępnił:
Chorzępa Marta
(2020-01-14 08:30:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2022-09-07 15:45:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 167938