ZARZĄDZENIA BURMISTRZA

A) WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY NA ROK 2021 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD  NR 0050.58.2021 Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 R.

B) NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA NA ROK 2021 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD NR 0050.59.2021 Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 R.

C) UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD NA ROK 2021 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD NR 0050.60.2021 Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 R. 

D) KULTURY, SZTUKI ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROK 2021 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD NR 0050.61.2021 Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 R.

E) INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA ROK 2021 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD NR 0050.62.2021 Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 R.

A) UDZIELANIE POMOCY SPOŁECZNE NA DOŻYWIANIE I POMOC W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ NA ROK 2021 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE: ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD NR 0050.21.2021 Z DNIA 29 STYCZNIA 2021 R.

B) OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2021 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE: ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD NR 0050.22.2021 Z DNIA 29 STYCZNIA 2021 R.

C) UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI NA ROK 2021 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE: ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD NR 0050.20.2021  Z DNIA 29 STYCZNIA 2021 R.

 

Wytworzył:
Marcelina Halikowska-Bartkowiak
(2021-01-25)
Udostępnił:
Chorzępa Marta
(2021-01-25 17:36:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2022-01-04 13:02:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki